Elintarviketalouden
edistäjä Etelä-Savossa

Etelä-Savon elintarviketalouden kehittämisyhdistys
Ekoneum ry edistää erityisesti eteläsavolaisen
ruokajärjestelmän tutkimus-, kehittämis- ja
koulutustoimintaa. Yhdistyksen jäsenet ovat Helsingin
yliopiston Ruralia-instituutti, Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, Etelä-Savon
Koulutus Oy, Esedu ja ProAgria Etelä-Savo.