Tule mukaan luomaan tulevaisuuden matkailu- ja ravitsemisalan osaajia Etelä-Savossa!

20.02.2024 Ajankohtaista, Uutinen | Kirjoittanut: Taina

Xamk, Samiedu ja Esedu ovat yhdessä rakentamassa uusia joustavia koulutusmalleja mara-alalle. Etelä-Savon alueella on käynnistynyt innostava hanke, jonka tavoitteena on vastata matkailu- ja ravitsemisalan kasvavaan osaajatarpeeseen. Etsimme nyt rohkeita yrityksiä mukaan koulutuspilotointeihin, jotka tukevat alan kehitystä ja henkilöstön osaamisen kasvua.

Hankkeessa kehitetään joustavia koulutusmalleja, jotka vastaavat työelämän tarpeisiin. Haluamme vahvistaa yhteistyötä koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä työelämän välillä, luoden uudenlaisen työelämään kiinnittyneen koulutusmallin.

Miksi mukaan? Hankkeen tuloksena alueen yritysten henkilöstön osaamistaso nousee ja pätevyys lisääntyy tuoden mukanaan laadukkaampia palveluita, parempaa tuottavuutta ja työhyvinvointia. Lisäksi luomme uudenlaisia työelämälähtöisiä koulutuksen toimintamalleja ja oppimisen muotoja.

Koulutuspilotoinnit suunnitellaan yhdessä yritysten kanssa, ottaen huomioon juuri teidän tarpeenne. Osaamiskokonaisuudet ovat tutkinnon osaa pienempiä kokonaisuuksia, joten hankkeessa on mahdollista saada itselleen ilman pitkää sitoutumista täsmäosaamista esimerkiksi digitaitoihin ja viestintään, päivittäisjohtamiseen tai työelämätaitoihin.          

Jos yrityksesi haluaa olla mukana luomassa tulevaisuuden matkailu- ja ravitsemisalan osaajia, ota yhteyttä Katariina Kovaseen! Yhdessä voimme rakentaa alueelle joustavia koulutuspolkuja ja edistää osaamisen kehittymistä.

Seuraa myös hankkeen avoimia koulutustilaisuuksia, joista lisätietoa päivitetään säännöllisesti hankesivulle. Oletko valmis tekemään yhteistyötä ja vaikuttamaan alan tulevaisuuteen? Liity mukaan – yhdessä luomme kestävää kasvua ja vetovoimaista matkailu- ja ravitsemisalaa Etelä-Savossa!

Verkkosivut:  Joustavia koulutusmalleja matkailu- ja ravitsemisalan työntekijöiden osaamisen kehittämiseen Etelä-Savossa – Xamk