Ajankohtaista

Kasvinsuojelua ja kannattavuutta kasvisten tuotantoon – webinaarisarja helmikuussa 2023

Featured

23.01.2023 Ajankohtaista | Kirjoittanut: hallinta

Vihannesten tuotanto avomaalla sisältää haasteita ja mahdollisuuksia. Kolmen webinaarin sarjassa pureudutaan kasvinsuojelun nykytilaan ja tulevaisuuden ratkaisuihin. Kolmannen webinaarin teemana on viljelyn talousasiat ja jaksaminen. Tule kuulemaan asiantuntijoiden puheenvuoroja ja vaihtamaan ajatuksia vihannesalan näkymistä.

Webinaari 1: Integroitu kasvinsuojelu nyt

To 2.2.2023 klo 13-15 Osallistu tästä.

13.00 Avaus, Marja Tuononen, ProAgria Länsi-Suomi
13.10 Integroitu kasvinsuojelu, IPM, toimii − kokemuksia ja näkökulmia, Marja Kallela, ProAgria Etelä-Suomi
13.30 Kommenttipuheenvuoro: IPM toimii? Luomuvihannesviljelijä Antti Vehnämäki, Ryypän tila, Hauho, IPMWorks havaintomaatila
13.50 LukeKaskas-sovelluksen hyödyntäminen tuhoojaseurannassa, Anne Nissinen, LUKE
14.15 Keinoja luontaisten vihollisten tukemiseen, Sari Himanen ja Pirjo Kivijärvi, LUKE
14.45 Loppukeskustelu

Webinaari 2: Kasvinsuojelu tulevaisuudessa

To 9.2.2023 klo 13-15 Osallistu tästä.

13.00 Avaus, Marja Tuononen, ProAgria Länsi-Suomi
13.10 Pajuhake perunan tautien torjunnassa, Marika Rastas, LUKE
13.35 Maan mikrobit ja niiden merkitys porkkanan varastotautien hallinnassa, Taina Pennanen ja Terhi Suojala-Ahlfors, LUKE
14.00 Uudet rikkakasvit vihannestuotannossa – Pentti Ruuttunen, LUKE
14.25 Kommenttipuheenvuoro: tulevaisuuden kasvinsuojelumenetelmät, Mika Virtanen, MTK
14.45 Loppukeskustelu

Webinaari 3: Kannattava ja menestyvä vihannestuotanto

Ke 15.2.2023 klo 13-15 Osallistu tästä.

13.00 Avaus, Marja Tuononen, ProAgria Länsi-Suomi
13.10 Maatilan rahat ja johtaminen, Veli-Matti Jalli, ProAgria Länsi-Suomi
13.40 Tuotantokustannukset ja kannattavuus vihannestuotannossa – laskelmista apua talouden hallintaan, Anu Koivisto, LUKE
14.15 Vihannesyrittäjän jaksaminen jatkuvassa muutoksessa, erityisasiantuntija Riitta Seppälä, MTK-Satakunta ry
14.45 Loppukeskustelu

Webinaarit järjestetään Microsoft Teams -ohjelmalla ja niihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Webinaari on kaikille avoin ja maksuton. Voit tutustua ProAgrian etäpalaveriohjeisiin tästä.

Jos sinulla on kysyttävää etäosallistumiseen liittyen, ota yhteyttä:
Marja Tuononen, marja.tuononen@proagria.fi, p. 040 591 9489.

Webinaarisarjan järjestävät: Kasvis- IPMWorks- ja Muru-hankkeet.

Tule mukaan luomaan tulevaisuuden matkailu- ja ravitsemisalan osaajia Etelä-Savossa!

20.02.2024 Ajankohtaista, Uutinen | Kirjoittanut: Taina

Xamk, Samiedu ja Esedu ovat yhdessä rakentamassa uusia joustavia koulutusmalleja mara-alalle. Etelä-Savon alueella on käynnistynyt innostava hanke, jonka tavoitteena on vastata matkailu- ja ravitsemisalan kasvavaan osaajatarpeeseen. Etsimme nyt rohkeita yrityksiä mukaan koulutuspilotointeihin, jotka tukevat alan kehitystä ja henkilöstön osaamisen kasvua.

Hankkeessa kehitetään joustavia koulutusmalleja, jotka vastaavat työelämän tarpeisiin. Haluamme vahvistaa yhteistyötä koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä työelämän välillä, luoden uudenlaisen työelämään kiinnittyneen koulutusmallin.

Miksi mukaan? Hankkeen tuloksena alueen yritysten henkilöstön osaamistaso nousee ja pätevyys lisääntyy tuoden mukanaan laadukkaampia palveluita, parempaa tuottavuutta ja työhyvinvointia. Lisäksi luomme uudenlaisia työelämälähtöisiä koulutuksen toimintamalleja ja oppimisen muotoja.

Koulutuspilotoinnit suunnitellaan yhdessä yritysten kanssa, ottaen huomioon juuri teidän tarpeenne. Osaamiskokonaisuudet ovat tutkinnon osaa pienempiä kokonaisuuksia, joten hankkeessa on mahdollista saada itselleen ilman pitkää sitoutumista täsmäosaamista esimerkiksi digitaitoihin ja viestintään, päivittäisjohtamiseen tai työelämätaitoihin.          

Jos yrityksesi haluaa olla mukana luomassa tulevaisuuden matkailu- ja ravitsemisalan osaajia, ota yhteyttä Katariina Kovaseen! Yhdessä voimme rakentaa alueelle joustavia koulutuspolkuja ja edistää osaamisen kehittymistä.

Seuraa myös hankkeen avoimia koulutustilaisuuksia, joista lisätietoa päivitetään säännöllisesti hankesivulle. Oletko valmis tekemään yhteistyötä ja vaikuttamaan alan tulevaisuuteen? Liity mukaan – yhdessä luomme kestävää kasvua ja vetovoimaista matkailu- ja ravitsemisalaa Etelä-Savossa!

Verkkosivut:  Joustavia koulutusmalleja matkailu- ja ravitsemisalan työntekijöiden osaamisen kehittämiseen Etelä-Savossa – Xamk

Ruokapalveluiden hyvät hävikkikäytänteet taipuivat oppaaksi

19.02.2024 Ajankohtaista, Julkaisu | Kirjoittanut: Taina

Wasteless Food Services in Finland -hankeen reilun kahden vuoden kestänyt hanketoiminta lähenee loppuaan. Hankkeen tarkoituksena on ollut tuottaa uutta ja käytännönläheistä tietoa ruokahävikin ehkäisyn ja vähentämisen keinoista.  Tässä tärkeänä osana ovat olleet yhdeksäntoista hankkeessa mukana ollutta ruokapalvelutoimijaa. Toimijoille tehdyt haastattelut sekä toimipaikkoihin tehdyt vierailut ovat olleet selvitystyön pohjana ruokapalveluiden ruokatuotannon ennakoinnin ja suunnittelun mahdollisuuksista ruokahävikin ehkäisyssä.  

Ruokapalvelut ovat hankkeen aikana osallistuneet hävikin mittaamiseen sekä muiden hävikkiä vähentävien toimintatapojen kehittämiseen omissa toimipaikoissaan. Ruokapalvelutoimijoiden omien kehittämissuunnitelmien sekä -toimenpiteiden lisäksi kehittämistyön tukena ovat olleet järjestetyt työpajat sekä kaikille avoimet webinaarit, joita järjestettiin kaikkiaan seitsemän kertaa.

Opas ruokapalveluille ruokahävikin hallintaan

Wasteless -hankkeen aikaisen toiminnan tarkoituksena on ollut luoda malli ruokahävikin jatkuvan seurannan edistämiseen erityyppisissä julkisissa ja yksityisissä ruokapalveluissa ja hävikkilajeissa. Lopputuotoksena syntyi opas ruokahävikin hallintaan. Tämä sähköinen opas on tarkoitettu ruokapalvelujen henkilöstölle ruokahävikin seurannan ja hävikin hallinnan kehittämisen tueksi. Aineistoa voidaan käyttää myös esihenkilötyössä, toiminnan kehittämisen tukena sekä henkilöstön perehdyttämisen välineenä.

Hyvät käytänteet opas ruokahävikin hallintaan koostuu neljästä eri teemasta; mittaaminen, kehittäminen, viestintä ja tiedolla johtaminen. Oppaan materiaali on syntynyt hankkeessa mukana olleiden ruokapalveluiden tarpeista, toiveista ja hyvistä käytännöistä.

Wasteless Food Service in Finland -hankkeen toteuttamisesta vastaavat Seinäjoen-, Jyväskylän ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulut sekä Ammattikeittiöosaajat ry. Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö Ruokaketjun toiminnan edistämisen rahastosta. Hanke toteutetaan ajalla 1.12.2021- 31.3.2024. Kohderyhmänä sairaalat, hoivakodit, huoltoasemat, henkilöstöravintolat ja koulut, päiväkodit sekä kuntaliittotoimijat.

Merja Ylönen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Etelä-Savon elintarvikejalostajista valtaosa mikroyrityksiä

12.01.2024 Ajankohtaista, Uutinen | Kirjoittanut: Taina

Etelä-Savon elintarvikealan jalostusta harjoittaa 94 yritystä. Yritykset ovat kooltaan varsin pieniä, mikroyrityksiä. Alle 5 henkilöä työllistäviä yrityksistä on 71 %, mikä vastaa myös valtakunnallista jakaumaa. Elintarvikealan jalostavia yrityksiä on Suomessa kaikkiaan reilu 2600, joista 315 valmistaa luomutuotteita.  

Luomujalosteita valmistetaan 12 yrityksessä Etelä-Savossa ja niiden koko jakautuu tavanomaista tuotantoa tasaisemmin.

Etelä-Savon elintarvikeyrityksistä leipomotuotteita jalostaa lähes 30 %. Tämä vastaa myös valtakunnallista yritysten toimialajakaumaa. Seuraavaksi eniten yritystoimintaa on vihannesten, marjojen ja hedelmien jalostuksessa sekä lihan jalostuksessa.

Luomutuotteiden osalta toimialoista nousevat esille vihannesten, marjojen ja hedelmien jalostus ja viljatuotteiden jalostus.  

Tiedot perustuvat Valtakunnallinen Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatio -hankkeen ja maakunnallisten elintarvikealan kehittäjien yhteistyössä vuonna 2023 kokoamiin Aitoja makuja yritystilastoihin. Yritystilastosta selviää, millä toimialalla yritykset toimivat ja montako henkilöä ne työllistävät. Etelä-Savon osalta tiedot on koottu Eurooppalaisesta klusteriverkostosta tukea eteläsavolaisille ruoka-alan yrityksille -hankkeessa. Tilastoaineistoon on koottu tietoja jalostustoimintaa harjoittavista yrityksistä, joiden liikevaihto on vähintään 15 000 euroa.  

Lue lisää https://aitojamakujalehti.fi/tietoa-jalostavista-elintarvikeyrityksista/

Asiakasymmärrys tärkeässä asemassa kansainvälistymisessä

21.11.2023 Ajankohtaista, Tapahtuma | Kirjoittanut: Taina

Kansainväliset markkinat tarjoavat eteläsavolaisille yrityksille hienoja mahdollisuuksia. Joskus voi kokeille kepillä jäätä ja lähteä sokkotreffeille markkinoille, ja löytää hyvän kumppanin, mutta viisainta olisi selvittää ennakkoon kohdealueen markkinoita. Mikä olisi paras jakelukanava, millaisessa pakkauksessa tuotteeni tulisi olla entä olisiko koemarkkinointiin saatavissa jotain tukea?

Tällaisiin asioihin keskityttiin Kansainvälisyys ja ilmastoviisaus elintarvikeyrityksissä -seminaarissa lokakuun lopulla Mikkelissä. Asiantuntijoina tilaisuudessa oliva Niina Hietalahti Nordic Breakfastista, Jukka-Pekka Inkinen Fennopromosta ja Karoliina Tilaeus Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Yrittäjänäkökulmaa kasvuun toi Timo Hyöppinen Serviinistä.

Lue lisää tilaisuuden annista tästä blogi-tekstistä.

Maaseuturahastosta yritystukea – kaipaatko apua hakemiseen

13.10.2023 Ajankohtaista, Uutinen | Kirjoittanut: Taina

Onko yrityksessäsi/maatilalla suunnitteilla investointeja, muita kehittämistoimia?  Maaseuturahaston yritystukihaku on nyt auki ja yritykset ovat jo rahoituksia hakeneetkin.  Jos sinulla yrityksessäsi/maatilalla on suunnitteilla investointeja tai kehittämistoimia, kannattaa hyödyntää tarjolla olevia rahoituksia.  

ProVisio – hanke tarjoaa maaseutuyrittäjille kehittämiskeskustelu/tulevaisuuskeskustelu – palvelun, jos haluat pohtia omia ajatuksia, suunnitelmia ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.  

Yritysten kehittämispalvelut (KehPa) lakkautetaan vuoden 2024 alusta alkaen hallitusohjelman mukaisesti. Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen haut päättyvät viimeistään 30.11.2023. Palveluja myönnetään niin kauan kuin määrärahoja riittää. Nyt kannattaa olla nopea! 

Suunnitteletko yrityksellesi kasvua kotimaassa, kansainvälistymistä tai omistajanvaihdosta?  Mietitkö liiketoiminnan digitalisointia tai kaipaatko markkinoinnille uutta suuntaa? Onko yritykselläsi rekrytointisuunnitelmia? Vai haluatko tukea innovaatiollesi? Voit löytää avun näihin ja moniin muihin yrityksesi tarpeisiin ELY-keskuksen tarjoamasta Konsultointi-palvelusta. ELY-keskuksen Konsultointi-palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja kehittää toimintaansa. Toimiala- tai yhtiömuotorajoituksia ei ole. Innovaatioiden kaupallistamisen konsultointia voidaan myöntää myös alkuvaiheen yrityksille. Palvelu räätälöidään aina yrityksesi tarpeisiin. Ennen Konsultointi-palvelun hakemista yrityksesi nykytila ja kehittämistarpeet tulee olla arvioitu esim. Analyysi-palvelussa. Jos yrityksesi nykytila on arvioitu muuten ja kehittämistarve on selvillä, voit hakea Konsultointi-palvelua ilman Analyysi-palvelua. 
Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä. Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana. Lue lisää https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut

Ota yhteyttä ja varaa aika meiltä – autamme sinua näissä 

MKN yritysasiantuntija Sanna Lento-Kemppi  (KehPa konsultti) 
p. 050-4766 028 sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi   

MKN yritysasiantuntija Tarja Pajari 
p. 0400-183064  tarja.pajari@maajakotitalousnaiset.fi  

Yritysasiantuntija Riikka Kosonen  
p. 050-4414 670  tai spostilla riikka.kosonen@proagria.fi  

Suonenjoen mansikka sai EU:n nimisuojan

03.10.2023 Ajankohtaista, Uutinen | Kirjoittanut: Taina

Suonenjoen mansikka on saanut nimisuojan Euroopan Unionin komission hyväksyttyä Suonenjoen mansikka -nimen rekisteröinnin. Suonenjoen mansikka sai suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM). Nimisuojaa haki Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys ja hakemus laitettiin vireille vuonna 2016.

Ruokaviraston mukaan Suonenjoen mansikka -nimen suojaus perustuu Suonenjoen seudun viljelijöiden tuottaman mansikan maineeseen. Mansikalla on pitkät viljelyperinteet Suonenjoella. Suonenjoki tunnetaan nimenomaan mansikasta, ja kaupallinen mansikanviljely Suomessa on lähtöisin Suonenjoelta.

Kaikkiaan suomalaisia nimisuojatuotteita on 14. Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) on myönnetty Suomessa aiemmin Kainuun rönttöselle, Puruveden muikulle ja Aito saunapalvikinkulle.

Lue lisää aiheesta.

Luken podcast: Voisiko kotimainen kala korvata Norjan lohen lautasellasi – ja vielä kestävästi?

05.04.2023 Ajankohtaista | Kirjoittanut: hallinta

Kuuntele Luonnonvarakeskuksen podcasteja ruoantuotannon ja maatalouden aiheista.

Podcastit löytyvät täältä: https://www.luke.fi/fi/ajankohtaista/podcastit#kasvata-tiedolla-agrihubipodcast

Voisiko kotimainen kala korvata Norjan lohen lautasellasi – ja vieläpä kestävästi? Kuuntele podcast: https://soundcloud.com/luonnonvarakeskus/kalatalous?in=luonnonvarakeskus/sets/naein-tutkimukseni-muuttaa

Luken suositukset tulevaisuuden ruoantuotannon kestäviksi kehityspoluiksi

05.04.2023 Ajankohtaista | Kirjoittanut: hallinta

Pohjoisten alueiden merkitys maailman kestävälle ruoantuotannolle ja ruokaturvalle kasvaa tulevaisuudessa. Suomalainen ruoantuotanto tarvitsee yhteisen kehityssuunnan ja tahtotilan. Turha vastakkainasettelu estää ruoantuotannon kehittämisen ympäristön, talouden ja yhteiskunnan kannalta kestäväksi kokonaisuudeksi sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden tukijalaksi. Luonnonvarakeskuksen (Luken) Ruokavisio 2040 uskoo positiiviseen kehitykseen: tiivis yhteistyö, moderni teknologia ja data sekä resurssien rajallisuutta ja uudistumiskykyä kunnioittavat tuotantomenetelmät vievät kohti kestävää ruoantuotantoa.

Tutustu Luken laatimaan suomalaisen ruoantuotannon politiikkasuositukseen täältä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-682-5

Ja Luken ruokavisioon 2040 täältä: Luken Ruokavisio 2040 antaa eväitä tulevaisuuden kestävälle ruoantuotannolle | Luonnonvarakeskus

Ajankohtaista tietoa Etelä-Savon ruoka-alalle

09.03.2023 Ajankohtaista | Kirjoittanut: Taina

Etelä-Savon ruokaklusterin maaliskuun uutiskirjeeseen on koottu laaja kooste ruoka-alaan liittyviä tapahtumia. Esillä ovat niin kansainvälistymiseen ja kasvuun tähtäävät tilaisuudet kuin käytännön toimiin kuuluva elintarvikejätteen kirjanpito eikä tapahtumissa ole toki unohdettu yrittäjän hyvinvointiakaan.

Uutiskirjeessä on myös kooste uusista ruokaan liittyvistä julkaisuista, joissaon paljon hyödyllistä tietoa ruoka-alalle.

Tutustu uutiskirjeeseen tästä. Jos haluat saada parin kuukauden välein ilmestyvän uutiskirjeen suoraan sähköpostiisi, niin laita viestiä asiasta Taina Harmoiselle, taina.harmoinen(at)xamk.fi.

Ruokaketjun tulevaisuustärskyt – Visioita ruokatrendeistä ja ruokailmiöistä sekä kansainvälistymisestä eteläsavolaisella twistillä

28.02.2023 Ajankohtaista | Kirjoittanut: hallinta

Tervetuloa kuulolle Etelä-Savon ruokaklusteri-hankkeiden järjestämään Ruokaketjun tulevaisuustärskyt-webinaarin, jossa pureudutaan ruokatrendeihin ja ruokailmiöihin sekä elintarvikeyritysten kansainvälistymiseen.

Aika: Torstai 20.4.2023 klo 15.00-17.00

Paikka: Teams, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Ohjelma

15.00-15.05   Tervetuloa Etelä-Savon ruokaklusterin webinaariin, Pirjo Kivijärvi, Luke

15.05-16.00   Ruokatrendit ja ruokailmiöt meillä ja muualla, Jukka-Pekka Inkinen, strategiajohtaja, kansainväliset suhteet, Fennopromo Oy

16.00-16.20  Mitä ja kenelle – eteläsavolaiset herkut maailmalle, Päivi Pylkkänen, HY Ruralia-instituutti ja Taina Harmoinen, Xamk

16.20-16.45  Luonnonmukaisilla tuotteilla Etelä-Savosta kansainvälisille markkinoille, Kari Kaipainen, toimitusjohtaja, SunSpelt Oy

16.45-17.00  Loppukeskustelu ja tulevia ruokaklusterin tapahtumia, Pirjo Kivijärvi

Lisätietoja:

Pirjo Kivijärvi, pirjo.kivijarvi@luke.fi, p. 040 828 8254

Tilaisuuden järjestävät:

ProAgria | Ruokaklusterin toiminnallistaminen RUOTO

xamk.fi/tutkimus- ja -kehitys/ruokaklusteri-kansainvälistymisen-tukena/