Etelä-Savon ruokaklusteri

Etelä-Savon ruokaklusterin strategian laadinnassa lähtökohtana on ollut Savon ruoka-alan kehittämisohjelmassa (2021-2027) tehty maakunnan ruoka-alan nykytilanteen analyysi ja kehittämisohjelman visio: ”Vastuullinen, menestyvä ja muutosjoustava Etelä-Savon ruoka-ala”. Strategia kattaa ruokaklusterin vision, mission ja strategiset painopistevalinnat vuosille 2023-2027.

Etelä-Savon ruokaklusterin visio (tavoitevuosi 2027):

Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu kestävän ruoka-alan verkosto.

Missio: 

Olemme Etelä-Savon vastuullisen ruoka-alan kehittäjä, verkottaja ja puolestapuhuja. 

Teemme työtä sen eteen, että:  

Etelä-Savon ruoka-ala on elinvoimainen, eteenpäin katsova ja innovatiivinen. 

Etelä-Savon ruoka-alalla on positiivinen ilmapiiri, rohkeutta uusiin kokeiluihin ja vahva yhdessä tekemisen kulttuuri.  

Etelä-Savon ruoka-alalle ammennetaan oppia ja euroja kansainvälisyydestä.  

Toiminnan painopisteet vuosille 2023-2024  

Uudet toimintamallit 

Pilotoimme klusteritoiminnan toimintamalleja ja palveluverkkoa. 

Konkretisoimme ja viestimme klusteritoiminnan tarjoamista mahdollisuuksista niin yrityksille kuin sidosryhmille.   

Uudistuva osaaminen 

Seuraamme ruoka-alan ilmiöitä ja trendejä ja paketoimme niihin liittyvää tietoutta tapahtumiksi, työpajoiksi tai osallistumme ja osallistamme yrityksiä ja yhteistyökumppaneita parhaisiin tapahtumiin.  

Opimme digitalisaation ja teknologian hyödyntämisestä ruoka-alan kehittämisessä, päätöksenteossa, palveluissa ja markkinoinnissa.  

Erityinen Etelä-Savo  

Osallistumme kampanjoihin, tapahtumiin ja kokeiluihin, joilla vahvistetaan Etelä-Savon ruoka-alan erityisyyksiä (esim. European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuosi). 

Jalkautamme ruoka-alan vaikuttajia ja toimijoita Etelä-Savoon yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Kansainvälisyydestä kasvua 

Keräämme kansainvälisyyteen liittyviä osaamistarpeita ja vastaamme niihin (esimerkiksi messu- ja opintomatkat). 

Toimimme kansainvälisissä verkostoissa (esim. European Cluster Collaboration Platform) linkkinä Etelä-Savon ruoka-alalle.  

Painopisteiden mukaisia toimenpiteitä toteutetaan alkuvaiheessa ensisijaisesti Etelä-Savon kahden ruokaklusterihankkeen avulla. Asteittain pyritään saamaan käyttöön myös muita strategian toteuttamista tukevia resursseja. 

Ruokaklusterin kehittämishankkeet

Etelä-Savon ruokaklusterin toiminnan kehittämistä jatketaan kahdessa toisiaan tukevassa hankkeessa vuosina 2023-2024.

Eurooppalaisesta klusteriverkostosta tukea Etelä-Savon ruoka-alalle -hanke (EAKR, Etelä-Savon maakuntaliitto). Hankkeessa tavoitteena on rakentaa ruokaklusterille toimintamalli ja tukea Etelä-Savon ruoka-alaa kansainvälistymisessä. Hallinnoijana hankkeessa on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Lue lisää hankkeesta.

Ruokaklusterin toiminnallistaminen – RUOTO -hanke (MSR, Etelä-Savon ELY-keskus), jossa tavoitteena on klusterin jäsenmäärän lisääminen ja palvelujen kehittäminen. Hallinnoijana ProAgria Etelä-Savo ja osatoteuttajina ovat Luonnonvarakeskus (Luke) ja Etelä-Savon koulutus Oy (Esedu). Lue lisää hakkeesta.

Tavoitteena kestävä ja menestyvä ruokaketju

Etelä-Savolla on vahva ruokaidentiteetti ja alueellinen ruokakulttuuri. Ruokaketju toimii kannattavasti, kestävästi ja vastuullisesti. Ruokaketjun toiminta perustuu avoimuuteen, luottamukseen ja tasavertaisiin kumppanuuksiin. Ruoka-ala hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia, toimintatapoja, tietotaitoa ja teknologioita.

Klusterilla elinvoimaa

Klusteriin ovat tervetulleita mukaan kaikki Etelä-Savon ruoka-alan toimijat ja yritykset.

Lue lisää

Ota yhteyttä

    Nimi (pakollinen)

    Sähköposti (pakollinen)

    Aihe*

    Viesti

    ×