Etelä-Savo on monipuolinen ruoka-aitta

Ruoka on yksi Etelä-Savon maakuntastrategian kärjistä metsän ja veden ohella. Ruoka-ala on merkittävä Etelä-Savossa, sillä ruoka-alan toimipaikkoja oli vuonna 2018 noin 2700, mikä on 21 % Etelä-Savon toimipaikoista.

Ruoka-alan toimipaikoista yli 2 200 on alkutuotannossa. Suurimmalla osalla viljelypinta-alasta tuotetaan nurmea ja rehuviljaa kotieläintuotannon tarpeisiin. Huomionarvoista on, että tattarin korjuualasta reilu 13 % on Etelä-Savossa ja kuminan korjuualasta 7,5 %. Etelä-Savon maatilojen muuta maata pienempi tilakoko näkyy voimakkaana erikoiskasvituotannon kehittämisenä.  Etelä-Savossa on monipuolista avomaavihannestuotantoa sekä mansikan ja herukan viljelyä.

Sisävesikalastuksessa kärkituotteena on muikku, jonka saalismäärät (1 milj. kg vuonna 2018) ovat 43 % koko Somen saalismääristä. Myös lahna ja särki ovat merkittävät saaliskalat. Merkittävän sisävesikalastuksen myötä kala- ja äyriäistuotteita valmistetaan reilussa kymmenessä yrityksessä. Kalastuksen arvoketjun kehittämisessä on tehty viime vuosina paljon kehittämistyötä ja kalatuotteita kehitetty niin kuluttaja- kuin suurkeittiömarkkinoille.

Elintarvikkeita ja juomia valmistetaan lähes 80 toimipaikassa Etelä-Savossa. Leipomo- ja viljatuotteita jalostaa kolmasosa elintarvikkeiden valmistajista. Monet ovat paikallisia pieniä yrityksiä, mutta joukossa on merkittäviä erikoistuotteisiin, kuten gluteenittoiin viljatuotteisiin, keskittyneitä toimijoita.

Juomia valmistetaan 11 yrityksessä. Etelä-Savoon on esimerkiksi perustettu uusia pienpanimoita, joten liikevaihdon kasvua on ollut juomien valmistuksessa.  Juomien valmistajat ovat saaneet monia kansallisia ja kansainvälisiä palkintoja.

Lihanjalostusta harjoittaa kymmenen eteläsavolaista yritystä, joista monet ovat pienehkojä erikoistuotteiden valmistajia. Maakunnassa sijaitsee Suomen suurin hanhitila, joka on lihatuotteiden oheen kehittänyt laajan valikoiman hanhijalosteita. Lammastuotantoa on myös monella tilalla, joista suurin osa valmistaa omia jalosteita.

Etelä-Savo on luomun kehittämisen ja -viljelyn pioneerialuetta. Etelä-Savo on erityisesti luomupuutarhatuotannon edelläkävijä. Eniten viljellään porkkanaa, kaaleja ja sipulia. Myös luomurypsin ja -mansikan viljelyalat ovat merkittävät. Luomujalosteina valmistetaan hiutaleita ja muita viljatuotteita, valmisruokia, hilloja, hyytelöitä ja lihasäilykkeitä.

Etelä-Savossa on reilu 510 ammattikeittiötä, joista julkisten toimijoiden ylläpitämiä, esimerkiksi koulujen, päiväkotien ja erilaisten hoitolaitosten, ammattikeittiöitä oli noin 170. Loput, lähes 350, ammattikeittiöistä toimii yksityisellä sektorilla. Etelä-Savon ammattikeittiöissä valmistuu 20 miljoonaa annosta vuoden aikana.
Etelä-Savon ruoka-alan kehittämiseen yhteiseksi suunnaksi on laadittu kehittämisohjelma vuosille 2021-2027. Tämän ohjelman kehittämisteemat ja -kohteet ohjaavat omalta osaltaan Etelä-Savon ruokaklusterin toimintaa. Kehittämisohjelmassa vuosille 2021-2027 asetettuun visioon Vastuulliseen, menestyvään ja muutosjoustavaan Etelä-Savon ruokaa-alaan päästään, kun vahvistetaan osaamista, vastataan yhteiskunnan haasteisiin muutosjoustavuudella ja vastuullisuudella sekä kehitetään ruoka-alalle uusia toimintamalleja. Eteläsavolaista luontoa ja paikallisuutta hyödynnetään ja löydetään niistä lisäarvoa sekä lisätään ruokaviestintää ja ruokakasvatusta.

Tavoitteena kestävä ja menestyvä ruokaketju

Etelä-Savolla on vahva ruokaidentiteetti ja alueellinen ruokakulttuuri. Ruokaketju toimii kannattavasti, kestävästi ja vastuullisesti. Ruokaketjun toiminta perustuu avoimuuteen, luottamukseen ja tasavertaisiin kumppanuuksiin. Ruoka-ala hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia, toimintatapoja, tietotaitoa ja teknologioita.