Palvelut

Jäsenten välisen yhteistyön edistäminen

Säännöllinen tiedottaminen

Näkyvyyden edistäminen kansallisesti sekä EU-kumppanuusverkostoissa

Tulevaisuuden mahdollisuudet

 

Tiedonsiirron tukeminen verkostossa

Klusterilla elinvoimaa

Etelä-Savolla on vahva ruokaidentiteetti ja alueellinen ruokakulttuuri. Ruokaketju toimii kannattavasti, kestävästi ja vastuullisesti.