Ensivaiheen lajitteluratkaisuilla lisää tuottoa sisävesikalastukseen

Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena lisätä kalansaaliin hyötykäyttöön menevää osuutta.

Hankkeessa pyritään kehittämään ja testaamaan kalastajien toimesta tehdyn lajittelun ja sumputuksen menetelmiä ja välineitä, jotka mahdollistavat jalostukseen kelpaamattoman saaliin jättämisen kasvamaan tai sen ohjaamisen sopivaan käyttötarkoitukseen.

  • Hankkeen konkreettisena tavoitteena on kehittää sisävesillä tapahtuvia ensivaiheen lajittelumenetelmiä ja sumputtamista
  • Vesillä tapahtuvassa lajittelussa testataan lajittelusäleiköiden, pakoikkunoiden sekä sumppujen rakenteiden ja ilmastoinnin vaikutuksia saaliskaloihin
  • Alkukäsittelytiloissa testataan lajitteluritilöiden toimintaa ja kehitetään koneellisen lajittelulinjan toimivuutta

Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on lisätä kalansaaliin hyötykäyttöön eli ihmisravinnoksi ja eläinten ruoaksi menevää osuutta sekä tuottaa tietoa pienille yrityksille soveltuvista koneellisen lajittelun välineistä.

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilö

Mikko Jokela, projektipäällikkö, +35846 921 5475, mikko.jokela(at)xamk.fi

Toteutusaika

19.05.2020 - 31.12.2021

Rahoittaja

Etelä-Savon ELY-keskus / Euroopan Meri- ja Kalatalousrahasto EMKR

Budjetti

64 925

Raportit ja julkaisut

Lisätietoa https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/lajittelulla-lisaa-kannattavuutta-kalastukseen-2/

Teema

Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta

Asiasanat

Sisävesikalastus