ETUVETO – Itä-Suomen elinkeinokalatalouden kehittämisverkosto

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on Itä-Suomen kalatalouselinkeinon ja -liiketoiminnan vahvistaminen

  • Tavoitteellinen yhteistyö luo paremmat mahdollisuudet saada kehittämiseen lisää resursseja eri rahoituslähteistä.
  • Se on myös keino levittää kehittämistuloksia laajemmin alueellisesti ja kansallisesti sekä lisätä kansallista näkyvyyttä.

KONKREETTISENA TAVOITTEENA ON:

  • Syventää alueellisten toimijoiden tavoitteellista yhteistyötä.
  • Määritellä verkoston toiminnan tulevaisuuden tavoitteet ja toimenpiteet.

KOHDERYHMÄ:

Varsinainen kohderyhmä: Itä-Suomen alueen kalatalouden toimijat kalatalousalueet, kalastajat, kalanjalostajat ja –ostajat, alueelliset viranomaiset, alan kehittäjät ja kouluttajat.
Välillinen kohderyhmä: Vesialueiden omistajat ja osuuskunnat, kansalliset viranomaiset, muut Kala-leaderit.

TOIMENPITEET:
Hankkeen toimenpiteet keskittyvät verkoston toimijoiden kartoittamiseen ja sitouttamiseen sekä verkoston organisoitumiseen.
TP 1: Verkoston toiminnan käynnistäminen
TP 2: Päättäjät mukaan
TP 3: Toimintasuunnitelman tekeminen
TULOKSET:
Hankkeen tuloksena Itä-Suomen kalatalousverkostoon on sitoutettu vähintään 8–10 kalatalousalan toimijaa/sidosryhmää, jotka edustavat kaikkia maakuntia. Verkoston konkreettinen toiminta on käynnistynyt ja verkostolla on toimintasuunnitelma vuoteen 2025.

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilö

Antti Kinnunen, projektipäällikkö, 050 476 3894, antti.kinnunen(at)xamk.fi

Toteutusaika

1.5.2023-31.1.2024

Rahoittaja

Pohjois-Savon ELY-keskus, EMKVR – Euroopan Meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta

Budjetti

42 645

Teema

Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta, Uudet toimintamallit

Asiasanat

Yhteistyö, Sisävesikalastus, Yhteistyömallit, Kalatalous, Itä-Suomi

Hankkeen sivulle