Geographical Indication boosting Food and Tourism sectors in Northern areas – Preparatory project (GIFT)

Valmisteluhankkeen tavoitteena on valmistella ja lähettää hankehakemus NPA -ohjelman viidenteen hakuun (v. 2024). Valmisteltavan hankkeen tavoitteena on edistää EUn alkuperämerkin ja suojauksen (GI) hyödyntämistä NPA-alueella, jonka heikko hyödyntäminen on yhteistä koko alueelle. Kaikki tämä vaatii kuitenkin osaamista hakemusprosessiin, vaadittavien taustatietojen (mm. tuotteen paikallisen käytön perinteet ja laatu) kokoamista ja osaamista merkin hyödyntämiseen. Tämän valmisteluhankkeen toimenpiteet ovat: laajentaa hankkeen partneriaattia ja sitouttaa mukaan yhteistyöpartnerit, kehittää hankeideaa edelleen, kartoittaa mahdolliset kehitettävät GI-tuotteet sekä verkostot, testauttaa hankeideaa ja suunniteltuja toimenpiteitä sidosryhmällä, suunnitella lopulliset toimenpiteet ja kustannustehokas budjetti sekä jättää hankehakemus vuoden 2024 Intereg NPA-ohjelman hakuun.

Toteuttajat

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti (koordinaattori), Icelandic Lamb (Islanti) ja Enterprise office of Donegal County Council (Irlanti)

Yhteyshenkilö

koordinaattori Hanna-Maija Väisänen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, hanna-maija.vaisanen@helsinki.fi, 044 300 1216

Toteutusaika

1.12.2023-31.5.2024

Rahoittaja

Interreg/Northern Periphery and Arctic NPA - ERNACT EEIG, Lapin liitto, HY

Budjetti

Kokonaisbudjetti 48 992 euroa, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin osuus 23 000 euroa

Teema

Asiasanat