Kalastuksen kehittäminen – Kake -hanke

Lyhyen ajan tavoitteena (2023–2024) on verkoston toiminnan käynnistäminen ja yhteistyön lisääminen elinkeinon, tutkimuksen, hallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa. Erityistavoitteena on lisätä yhteistyötä merialueen ja sisävesien kaupallisten kalastajien välillä. Verkoston tavoitteena on myös laajentua ja olla proaktiivisesti vastaamassa esille nouseviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin pitkän ajan tavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla aloitetaan ulkopuolisen rahoituksen hakeminen kehittämissuunnitelmaan mukaisiin hankkeisiin.

Keskipitkän aikavälin (2023–2025) tavoitteena on kokeilla, kehittää ja levittää uusia toimintatapoja ja teknologioita, jotka tulisivat käyttöön jo ohjelman toisella puoliskolla.

Ohjelman pitkän ajan tavoitteena (2023–2028) on lisätä kaupallisen kalastuksen kannattavuutta ja toimialan volyymia avomerellä, rannikolla ja sisävesillä. Samalla luodaan valmiuksia tulevaisuuden uusille teknologioille ja toimintatavoille. 

Hanke toteuttaa kehittämissuunnitelmaa, joka on tehty yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hankkeen työpaketit ovat:

  1. Kalastuksen vihreä siirtymä: tilannekuvan luominen,kalastajien energiankäyttö, uudet ratkaisut.Xamk ja Suomen ammattikalastajaliitto (SAKL) + muita osallistujia
  2. Tietopohjainen ja kestävä kalastus, ja kalavarojen hallinta JY, SAKL
  1. Pyydys- ja kalastusteknologian kehitys: pyydysteknologiankehitys, lajittelu- ja jäähdytysratkaisut, logistiikka- japerkuukoneratkaisut, avomerikalastuksen kehittäminen, Aalto Design Factory, JY, SAKL, Xamk
  2. Hylkeiden ja lintujen aiheuttaminen haittojenvähentäminen: Aalto DesignFactory, SAKL, L-S Kalatalouskeskus, UTU
  3. Viestintä

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus (hallinnoija), osatoteuttaja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilö

Antti Kinnunen, projektipäällikkö, 050 476 3894, antti.kinnunen(at)xamk.fi

Toteutusaika

01.11.2023 – 31.12.2026

Rahoittaja

EMKVR = Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto

Budjetti

1,3 miljoonaa, Xamkin osuus 50 000 euroa

Teema

Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta, Uudet toimintamallit

Asiasanat

Yhteistyömallit, Kalatalous, Digitalisaatio, Sisävesikalastus