Kestävä kansainvälinen historiamatkailu. Kustaa III – Sprengtporten – Katariina II

Georg Magnus Sprengtporten (1740-1819) on Suomen historian mielenkiintoisimpia henkilöitä. Hankkeen lähtökohtana on Sprengtporten henkilönä ja hänen mittava uraansa sekä Ruotsin että Venäjän hallitsijoiden palveluksessa. Sprengtporten syntyi sotilasperheeseen, päätyi sotilasuralle ja hänen elämässään Suomella oli keskeinen asema. Vuonna 1775 Sprengtporten nimitettiin Savon prikaatin komentajaksi Ristiinan Brahelinnaan, jossa hän toimi kevääseen 1779 asti. Hankkeessa jalostetaan historiatiedosta matkailutuotteita ja matkailupalveluja. Sprengtporten on erittäin kiinnostava persoona, mitä voidaan hyödyntää matkailupalvelujen tuotteistamisessa ja tarinallistamisessa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehdään tutkimustyötä Suomen ja Venäjän arkistoissa ja kirjastoissa. Suomalaiset ja venäläiset kokoavat aineistoa Georg Magnus Sprengtportenista. Suomalaisten ja venäläisten yritysten kanssa pyritään saamaan aikaan historiallisiin tarinoihin perustuvan matkareitti, joka yhdistää Sprengtportenin elämään kuuluneet alueet erilaisten tuotteiden ja elämysten avulla. Se ulottuu Pietarista Leningradin alueen ja Viipurin kautta Suomeen, Etelä-Karjalaan ja Etelä-Savoon. Reitin varrella on monia kiinnostavia kohteita ja tarinoita tuotteistettavaksi. Hankkeessa on mukana myös erityyppisiä ravintoloita ja kahviloita, oluen panijoita ja viininvalmistajia sekä Suomen että Venäjän puolella. Tutkimustyön avulla paikallisoppaille saadaan myös lisää tarinoita kerrottavaksi.

Toisessa vaiheessa rakennetaan ja kunnostetaan vuodelta 1739 peräisin olevaa Ristiinan Brahelinnan sotakoulua, johon rakennetaan muun muassa Yrjö Maunu Sprengtporteniin elämää ja toimintaa esittelevä näyttelyhuone. Tulevaisuudessa sotakoulurakennuksessa toimii myös muuta matkailuun liittyvää toimintaa. Venäjän puolella on tarkoitus toteuttaa kolme historiallista työpajaa sekä historiallinen näyttely.

 

Toteuttajat

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti (hallinnoija), Mikkelin kaupunki, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Viipurin piirikunnan aluehallinto, Viipurin kaupunki, Viipurin alueen yritysten tukikeskus, Leningradin alueen kauppa- ja teollisuuskamari

Yhteyshenkilö

Inna Kopoteva, projektipäällikkö, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, inna.kopoteva@helsinki.fi, 041 5272537

Toteutusaika

1.11.2020 - 31.3.2023

Rahoittaja

Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelma, Euroopan unioni, Venäjän federaatio ja Suomen tasavalta, Mikkelin kaupunki

Budjetti

Kokonaisbudjetti 894 730 €, josta Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin osuus 337 499 euroa

Raportit ja julkaisut

Georg Magnus Sprengtporten -virtuaalimuseo  https://sprengtportenmuseo.fi/

Hankkeen julkaisu: Historiallista kulttuurimatkailua kestävästi: ajan, paikan ja persoonan inspiroimana.

https://helda.helsinki.fi/server/api/core/bitstreams/b34aef39-082e-44ae-b549-b1aea10c05dc/content

 

Teema

Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta

Asiasanat

historiamatkailu