KUMAKKA – Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpailukykyä ja maatalouden arvostusta

Maataloustuotannon kannattavuus ja arvostus, kotimaisen ruoan kysyntä, ruoantuotannon ja -kulutuksen kestävyys sekä kaupan rakenne ovat ajankohtaisia haasteita. Tulee etsiä ratkaisuja monipuolisesti ja tarkastella erilaisia ruoantuotannon malleja, kuluttajien valintoja ja suhdetta tuottajiin.

Kumppanuusmaatalous (Community supported agriculture, CSA) on paikallisuuteen perustuva maataloustuotannon ja ruoanjakelun malli. Siinä tuottaja ja kuluttajat tai muut kumppanit jakavat maatalouden riskejä ja palkitsevuutta – yhteistyönä, ilman välikäsiä, tuotannon kestävyyttä kehittäen ja yhteisön tuella. Toimintaa tunnetaan ja harjoitetaan vielä vähän, vaikka se voisi olla merkittävä lähiruoan myyntikanava ja vahvistaa alkutuotannon kestävyyttä, kannattavuutta ja kuluttaja/tuottajasuhdetta.

Hankkeen tavoitteena on nostaa, kehittää ja vahvistaa kumppanuusmaataloutta kestävän kehityksen toimintana, kuluttaja-tuottajasuhteen vahvistajana, taloudellisesti kannattavana ruoantuotannon mallina ja lähiruoan jakeluketjuna sekä tavanomaisessa että luonnonmukaisessa tuotannossa.

Hanke
1. tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä kumppanuusmaataloudesta, sen kestävyydestä ja toteuttamisesta (selvitys kumppanuusmaataloudesta paikallisena ruokajärjestelmänä sekä tuottajan ja kuluttajan kohtaamispaikkana)
2. vahvistaa kumppanuusmaataloutta toteuttavien sekä sen harjoittamisesta ja kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen yhteistyötä ja osaamista (kumppanuusmaatalouden verkosto)
3. tuottaa verkostoyhteistyönä ja hankkeessa tehdyn selvityksen pohjalta esityksen kumppanuusmaatalouden edistämiseksi
4. tiedottaa kumppanuusmaataloudesta

Kohderyhmät: kumppanuusmaataloudesta kiinnostuneet ja sitä jo toteuttavat ruoantuottajat (maa- ja puutarhatilat, viljelijäyhteisöt) ja ruoankuluttajat (kotitaloudet, ravintolat, päiväkodit ja muut)

Toteuttajat

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti (hallinnoija) ja Luomuliitto ry

Yhteyshenkilö

Ritva Mynttinen, koulutussuunnittelija, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ritva.mynttinen@helsinki.fi 044 590 6832

Toteutusaika

1.9.2017 - 31.12.2022

Rahoittaja

Hämeen ELY-keskus – Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (MSR)

Budjetti

Kokonaisbudjetti 302 286 euroa, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin osuus 255 560 euroa

Raportit ja julkaisut

Herkullinen mahdollisuus – Asiakkaista kumppaneita lihatiloille Suvanto, H. & Mynttinen, R., 2022, julkaisussa: Limousin (Suomen Limousinkasvattajat ry:n lehti).

Ikioma viljelijä ei ole utopiaa. Mantere, N., Mynttinen, R. & van der Wekken, R., 27 elok. 2021, julkaisussa: Helsingin Sanomat.

Kumppanuusmaataloudessa ruoantuotanto on muutakin kuin ruoantuotantoa. Mynttinen, R. & Uusitalo, E., 2021, julkaisussa: Ruralia. 1/2021 https://helda.helsinki.fi/server/api/core/bitstreams/2cc61690-6d28-4fae-a590-37c7a525ec38/content

Tietoa mm. kumppanuusmaatalouden periaatteista, toiminnan aloittamisesta, kumppanuustiloista ja muita aineistoja aiheeseen perehtymiseen hankesivuilta https://blogs.helsinki.fi/kumppanuusmaatalous/

Teema

Muutosjoustavuus ja vastuullisuus, Uudet toimintamallit

Asiasanat

Muutosjoustavuus, Kumppanuusmaatalous, Yhteistyömallit, Luomu, ruokajärjestelmä

Hankkeen sivulle