Lähde luomun matkaan – Luomun lisäarvon hyödyntäminen Etelä-Savon matkailuyritysten liiketoiminnassa

Hankkeessa innovoidaan, tuotteistetaan ja pilotoidaan yhdessä alueen matkailualan, ruokaketjun ja luonnontuotealan yritysten kanssa matkailutuotteita/-palveluita, joissa luomu on jossain muodossa mukana. Hankkeen tavoitteena on lisätä luomun ja luomubrändin käytettävyyttä matkailussa Etelä-Savossa.

Hanke koostuu neljästä työpaketista.
TP 1. Luomun mahdollisuuksien kartoittaminen matkailusektorilla

TP 2. Luomun tuotteistaminen Saimaan matkailussa – innovointi

TP 3. Luomun tuotteistaminen – tuotekehitystoimenpiteet ja pilotointi

TP 4. Luomusta viestiminen

Hankkeen tuloksena 1. muodostuu käsitys luomun mahdollisuuksista matkailussa ja arvio käytettävyydestä/soveltuvuudesta Etelä-Savon matkailuympäristöön, 2. on kehitetty uusia luomumatkailutuotteita/-palveluita yhteistyössä ruokaketjun, matkailuyritysten ja luonnontuotealan toimijoiden kanssa ja 3. luomusta viestitään oikein ja matkailijoita houkuttavasti.

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Mikkelin seutu, Juvan kunta, alueen yritykset

Yhteyshenkilö

Hanna Muttilainen, hanna.muttlainen@luke.fi

Toteutusaika

1.11.20217-31.10.2020

Rahoittaja

EAKR - Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Raportit ja julkaisut

Luomun lisäarvon hyödyntämismahdollisuudet matkailussa Etelä-Savossa

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-156-1

 

Teema

Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta

Asiasanat

Luomu, matkailu, luomumatkailu, luontomatkailu, luomukeruualueet, sertifiointi

Hankkeen sivulle