Lisäarvoa järvikalajalosteista

PITKÄN AJAN TAVOITTEENA ON:

Hanke vahvistaa pitkällä aikavälillä Itä-Suomen elinkeinokalataloutta, edistää kalanjalostuksen liiketoiminnan kehitystä ja kannattavuutta, sekä lisää Suomen huoltovarmuutta elinkeinokalatalouden osalta.

KONKREETTISENA TAVOITTEENA ON:

  1. Lisätä tietoa ja osaamista sisävesien kalansaaliiden vientiin liittyvistä mahdollisuuksista,edellytyksistä ja riskeistä.
  2. Vahvistaa itäsuomalaisen kalanjalostuksen liiketoiminnan kasvun ja kannattavuudenedellytyksiä sisämarkkinoilla.

KESKEISIMMÄT TOIMENPITEET:

  1. Selvitys kuoreen, muikunmädin ja pienikokoisen muikun vientimahdollisuuksista ja vienninedellytyksistä Itä-Suomessa.
  2. Selvitys kalanjalostuksen tuotantolaitteiden teknologian tasosta ja kehittämistarpeista.
  3. Esitys muikunmädin käsittelyn hyvistä käytänteistä/laatujärjestelmästä.
  4. Selvitys muikun tuotteistamisen mahdollisuuksista eri kohderyhmille.

TULOKSET:

  1. Tuotantotekniikan nykytila ja kehittämistarpeet.
  2. Kalastustuotteiden viennin yhteistyön vaatimukset ja organisointivaihtoehdot.
  3. Yhtenäinen muikunmädin käsittely- ja laatujärjestelmä.
  4. Kalanjalosteiden kotimaan myynnin kasvattaminen.

KOHDERYHMÄ:

Varsinainen kohderyhmä: Kalanjalostusyritykset (jalostajat, kalatukut) Itä-Suomessa.
Välillinen kohderyhmä: Elintarvikkeita jalostavat yritykset, joilla on valikoimassa kalatuotteita tai kiinnostusta niiden jalostamiseen. Itä-Suomen kalaleader, alan kehittäjät ja viranomaiset.

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk, muut kumppanit: Itä-Suomen Kalaleader ja Itä-Suomen elinkeinokalatalouden yritykset

Yhteyshenkilö

Antti Kinnunen, projektipäällikkö, p. 050 476 3894, antti.kinnunen(at)xamk.fi

Toteutusaika

01.03.2024 – 31.10.2025

Rahoittaja

Euroopan unionin osarahoittama

Budjetti

266 980 €

Teema

Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta

Asiasanat

Laatujärjestelmä, Sisävesikalastus, Kilpailukyky, vienti, Kalatalous, ruokapalvelu, Jatkojalostus

Hankkeen sivulle