Luomuopetuksen nykytila ja koulutuksen kehittämistarpeet (LUKOKE)

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa ammatillisen ja korkea-asteen (ammattikorkeakoulut ja yliopistot) luomuopetuksen lisäämiseksi ja kehittämiseksi Suomessa sekä kansainvälisten verkostojen rakentamiseksi.
Selvitystyö kattaa ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitosten lisäksi elintarvikealan yritykset Suomessa sekä esimerkkejä luomuopetuksen tarjonnasta kansainvälisesti. Työssä hyödynnetään verkkokyselyjä ja -hakuja, haastatteluja sekä teemallisia asiantuntijatyöpajoja.

Osaselvitykset (vastuutaho suluissa):
– Luomuopetus ja -osaaminen Suomen yliopistoissa, kansainvälinen koulutustarjonta ja verkostoyhteistyö (Helsingin yliopisto)
– Luomuopetus ja -osaaminen toisen asteen ammatillisessa ja ammattikorkeakoulutuksessa (Hämeen ammattikorkeakoulu)
– Luomukoulutuksen erityistarpeet elintarvikeyritysten luomuosaamisen liittyen (Savon koulutuskuntayhtymä)

Selvitysten ja työpajojen tulosten pohjalta ehdotetaan toimenpiteitä luomuopetuksen kehittämiseksi ja edistämään luomun kasvua. Lisäksi kustakin osaselvityksestä kirjoitetaan yhteenvedot.

Selvitystyö on osa luomun kehittämiseen tähtäävää kansallista Luomu 2.0 -ohjelmaa. Ohjelmaa tehdään tunnetuksi hankkeen kyselyiden, haastattelujen ja työpajojen yhteydessä.

 

Toteuttajat

Hämeen ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti ja Savon koulutuskuntayhtymä

Yhteyshenkilö

Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden osasto, tutkijatohtori Anne Honkanen, anne.z.honkanen@helsinki.fi, 050 344 7904 Hämeen ammattikorkeakoulu, kehittämispäällikkö Outi Vahtila, outi.vahtila@hamk.fi, 0500121261 Savon koulutuskuntayhtymä, projektipäällikkö Anu Arolaakso, anu.arolaakso@sakky.fi, 044 785 4048

Toteutusaika

1.1.2023–31.8.2024

Rahoittaja

MMM/Ruokavirasto

Budjetti

Kokonaisbudjetti 240 815 euroa, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin osuus 55 249 euroa

Teema

Osaaminen

Asiasanat

Luomu, koulutus