Luomuviljelyn viljelyvarmuuden ja ilmastokestävyyden parantaminen sekaviljelyn ja syysmuotoisten valkuaiskasvien avulla – LuovaMix

Projektin tavoitteena on nostaa luomuviljelyn satotasoja ja lisätä resilienssiä sekaviljelyn keinoin.  Satotasoja nostamalla voitaisiin parantaa luomutuotannon ilmastokestävyyttä. Tutkimuksista on saatu viitteitä, että sekaviljelyn keinoin voidaan luomutuotannossa saavuttaa korkeampia satotasoja ympäristökestävästi. Tässä hankkeessa testataan useammalla luomutilalla eri puolilla Suomea sekaviljelytekniikoiden (esim. rypsi + härkäpapu) käytännön toteutettavuutta tilamittakaavassa ja verrataan saavutettavia satotasoja Luken luomusatoaineistoon. Luken luomusatoaineistoa tullaan tarkastelemaan huomioiden aineiston vaihtelu (min-max)  pitkällä ajalla. Tavoitteena on myös etsiä aineiston taustamuuttujista selittäviä tekijöitä keskimääräistä korkeammille luomusatotasoille.

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Yhteyshenkilö

Sari Iivonen, johtaja, Luomuinstituutti, sari.iivonen@luke.fi, puh. +358295322882

Toteutusaika

1.3.2022-15.11.2024

Rahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriö

Budjetti

435 928

Raportit ja julkaisut

https://www.luke.fi/projektit/luovamix/

Teema

Muutosjoustavuus ja vastuullisuus

Asiasanat

Luomu, sekaviljely, valkuaiskasvit, ilmastokestävyys

Hankkeen sivulle