Puutarhasankarit

Hankkeella pyritään lisäämään lasten ja nuorten tietoisuutta ruuan tuotannosta pellolta pöytään, tätä kautta myös ruoan arvostus kasvaa. Tavoitteena on myös parantaa lasten ja nuorten luontosuhdetta sekä tukea luonnon monimuotoisuutta. Lapset saavat tietoa ja taitoja, joilla vaikuttaa omaan elinympäristöönsä.

Hankkeen toimenpiteistä voi syntyä myös lasten ja nuorten yritysideoita jatkokehitykseen. Lasten ja nuorten tuoksi haetaan yhteisöstä asiasta kiinnostuneita vapaaehtoisia ja yrityksiä, jotka yhdessä muodostavat alueellisen verkoston.

Yhdessä pyritään lisäämään yli sukupolvien välistä oppimista ja tukemaan alueen yhteisöllisyyttä.

Hanketta toteutetaan Juvan, Joroisten, Sulkavan ja Rantasalmen kuntien alueella.

Toteuttajat

Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Etelä-Savo

Yhteyshenkilö

Katja Rissanen, katja.rissanen (at) maajakotitalousnaiset.fi

Toteutusaika

01.04.2022 - 30.4.2024

Rahoittaja

Rajupusu Leader ry, Euroopan maaseuturahasto

Budjetti

72 681 €

Teema

Ruokaviestintä ja ruokakasvatus

Asiasanat

Lähiruoka, Ympäristö, nuoret, lapset, puutarha

Hankkeen sivulle