Ruokaklusterin toiminnallistaminen – RUOTO

Hankkeen päätavoitteena on ruokaklusterin palveluiden ja toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Muina tavoitteina on ruokaketjun toimijoiden yhteistyön, verkostoitumisen, vuoropuhelun sekä osaamisen ja näkyvyyden lisääminen.

Hankkeen toiminnan tavoitteet ovat:
• Ruokaklusteritoiminnan ja palveluiden kehittäminen pilottiyritysten kanssa
• Ideasta innovaatioksi toimintatavan kehittäminen
• Jäsenmäärän lisääminen
• Luoda mahdollisuuksia osaamisen, tiedon ja taidon jakamiselle
• Klusterin kotisivujen ja esittelyvideon tuottaminen
• Yhteinen ruokapöytä-keskustelufoorumin pilotointi ruokaketjun toimijoille

Hankkeen yleisenä tavoitteena on vahvistaa Etelä-Savon ruoka-alan kilpailukykyä ja kasvua sekä lisätä Etelä-Savon ruoka-alan toimijoiden näkyvyyttä.

Toteuttajat

Hallinnoija: ProAgria Etelä-Savo. Osatoteuttajat: Etelä-Savon Koulutus Oy ja Luonnonvarakeskus

Yhteyshenkilö

Sanna Lento-Kemppi, toiminnanjohtaja, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset sanna.lento-kemppi (at) maajakotitalousnaiset.fi

Toteutusaika

01.11.2022-31.12.2024

Rahoittaja

Etelä-Savon Ely-keskus, Euroopan maaseuturahasto

Budjetti

164 592 €

Teema

Uudet toimintamallit

Asiasanat

Ruokayrittäjä, Jatkojalostus, Yhteistyömallit, Elintarvike, Kalatalous, Alkutuotanto, Yhteistyö

Hankkeen sivulle