Ruokatuotteista boostia – kehittämisen välineitä mikro- ja pk-yrityksille

Ruokapalveluyritysten kehittämismalli antaa konkreettisia eväitä yritystoiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Tavoitteena on:

 • lisätä ruoka- ja ravitsemispalveluja tuottavien yritysten johdon ja henkilöstön palvelujen systemaattista kehittämisosaamista 
 • tuottaa lisätietoa alueen matkailu- ja ravitsemisalan yrityksille, miten oma palvelutarjonta asemoituu osaksi Etelä-Savon ruokapalvelujen tarjontaa

Toimenpiteinä:

 • Hankkeessa suunnitellaan, testataan ja arvioidaan yritysten kehittämisprosessin toimintamallia
  • Vuorovaikutteinen työskentely pohjautuu yritysten tunnistamiin kehittämiskohteisiin, ja siihen sisältyy itsenäisiä tehtäviä yrittäjille ja yritysten henkilöstölle, vertaisoppimisen työpajoja, verkkotapaamisia ja hankeasiantuntijoiden tekemiä yrityskäyntejä.
  • Mukana olevat yritykset valitsevat liiketoiminnastaan kehittämiskohteen
 • Hanke kokoaa ja luokittelee Etelä-Savon maakunnan ruokapalvelutarjontaa
 • Hanke viestii ja tiedottaa kehittämisprosessin toimintamallista

Tuloksena:

 • Kehittämisprosessin malli ja sen tukiaineisto on hankkeen päätyttyä ruokapalveluyritysten hyödynnettävissä
 • Etelä-Savon ruoka-alan yritysten ruokatuotteiden ja -palveluiden kuvaus ja luokittelu tukee yritysten kykyä profiloida omaa tuote- ja palvelutarjontaa. Tämä edesauttaa maakunnan ruokapalvelujen markkinointia ja viestintää.

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilö

Elina Vauhkonen, projektipäällikkö, 050 4680336, elina.vauhkonen(at)xamk.fi

Toteutusaika

1.2.-30.11.2023

Rahoittaja

Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Budjetti

158 054 euroa

Raportit ja julkaisut

Kehittämisen kahvakuula -materiaali

Ruokapalveluyritysten profilointi -materiaali

Teema

Osaaminen, Uudet toimintamallit

Asiasanat

Kestävyys, Ruokayrittäjä, Asiakaslähtöisyys, Ruokamatkailu, Vastuullisuus, Kilpailukyky, koulutus, kehittäminen

Hankkeen sivulle