Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma, Varuke -hankeessa on mukana kymmenen ruokapalvelutoimijaa, jotka hankkeen aikana laativat sekä kehittävät oman vastuullisuussuunnitelmaansa. Hanke järjestää seitsemän työpajaa, joiden teemoja ovat muun muassa hankinnat, ruokalistasuunnittelu, asiakastarpeet, työhyvinvointi, viestintä sekä vastuullisuusraportointi.

Työpajoihin liittyvät kehittämistehtävät ja ruokapalvelutoimijoiden sparraus tuovat esille  konkreettisia toimintatapoja vastuullisuustyössä etenemiseen. Lista hankkeessa mukana olevista ammattikeittiöistä (10 kpl) sekä heidän toiminnan kuvaustiedot löytyvät www.ekocentria,fi/varuke -sivuilta. Mukan on eteläsavolaisia toimijoita.

Kehitysohjelma on kansallisen ilmastoruokaohjelman suurin hanke, jonka tavoitteena on jalkauttaa uusia, konkreettisia ja vastuullisuutta edistäviä toimintamalleja ammattikeittiöiden käyttöön.

Toteuttajat

Hallinnoija: Savon koulutuskuntayhtymä, Ekocentria Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Ammattikeittiöosaajat ry, Ruokatieto yhdistys ry

Yhteyshenkilö

Teija Rautiainen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, tutkimuspäällikkö, +358 400 872 759, teija.rautiainen(at)xamk.fi

Toteutusaika

01.11.2020 - 31.10.2023

Rahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriö / Ruokaketjun kehittäminen

Budjetti

553 919 €, Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 113 678 €

Raportit ja julkaisut

Vastuulliset ruokapalvelut -sivusto https://sakky.fi/fi/vastuullinen-ruokapalvelu

Teema

Muutosjoustavuus ja vastuullisuus, Uudet toimintamallit

Asiasanat

Vastuullisuus

Hankkeen sivulle