Hankkeet

Viljelijälähtöiset digitaaliset ratkaisut peltojen omistus- ja tilusrakenteen kehittämisessä – PELTORI

Hankkeessa selvitetään tarve ja valmius uudelle digitaaliselle paikkatietopohjaiselle työkalulle (PELTORI), joka muodostuisi pellonomistajien ja aktiivisten viljelijöiden kohtaamispaikaksi ja vapaaehtoisten omistus- ja tilusjärjestelyiden aktivoimiseen. Lähtökohtana on viljelijä- ja pellonomistajalähtöisyys, sillä maanomistajat ovat parhaita asiantuntijoita maaomaisuutensa kehittämisessä. Nykytilan analyysinä tehdään kansainvälinen vertailu digitaalisten palveluiden käytöstä maatalousmaan vaihdoissa sekä kysely maatalousmaan omistajille heidän motiiveistaan, tulevaisuuden suunnitelmista ja halukkuudesta erilaisiin maanomistusjärjestelyihin. Hyödyt elinkeinolle ja yhteiskunnalle ovat tilusvaihtojen ja maa- sekä vuokramarkkinoiden tehostuminen sekä maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen.