Hankkeet

Lisäarvoa järvikalajalosteista

PITKÄN AJAN TAVOITTEENA ON:

Hanke vahvistaa pitkällä aikavälillä Itä-Suomen elinkeinokalataloutta, edistää kalanjalostuksen liiketoiminnan kehitystä ja kannattavuutta, sekä lisää Suomen huoltovarmuutta elinkeinokalatalouden osalta.

KONKREETTISENA TAVOITTEENA ON:

  1. Lisätä tietoa ja osaamista sisävesien kalansaaliiden vientiin liittyvistä mahdollisuuksista,edellytyksistä ja riskeistä.
  2. Vahvistaa itäsuomalaisen kalanjalostuksen liiketoiminnan kasvun ja kannattavuudenedellytyksiä sisämarkkinoilla.

KESKEISIMMÄT TOIMENPITEET:

  1. Selvitys kuoreen, muikunmädin ja pienikokoisen muikun vientimahdollisuuksista ja vienninedellytyksistä Itä-Suomessa.
  2. Selvitys kalanjalostuksen tuotantolaitteiden teknologian tasosta ja kehittämistarpeista.
  3. Esitys muikunmädin käsittelyn hyvistä käytänteistä/laatujärjestelmästä.
  4. Selvitys muikun tuotteistamisen mahdollisuuksista eri kohderyhmille.

TULOKSET:

  1. Tuotantotekniikan nykytila ja kehittämistarpeet.
  2. Kalastustuotteiden viennin yhteistyön vaatimukset ja organisointivaihtoehdot.
  3. Yhtenäinen muikunmädin käsittely- ja laatujärjestelmä.
  4. Kalanjalosteiden kotimaan myynnin kasvattaminen.

KOHDERYHMÄ:

Varsinainen kohderyhmä: Kalanjalostusyritykset (jalostajat, kalatukut) Itä-Suomessa.
Välillinen kohderyhmä: Elintarvikkeita jalostavat yritykset, joilla on valikoimassa kalatuotteita tai kiinnostusta niiden jalostamiseen. Itä-Suomen kalaleader, alan kehittäjät ja viranomaiset.