Hankkeet

Marja Roitto

tutkijatohtori, dosentti,  050 556 0504, marja.roitto@helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– ympäristöekologia, kotieläintuotannon ympäristövaikutukset

Hanna Muttilainen

MMM, Ins. AMK, Tutkija, 029 532 2161, hanna.muttilainen(a)luke.fi

Luonnonvarakeskus Mikkeli

-metsänomistajuus, metsänomistajien näkemykset metsien monimuotoisuudesta ja päätöksenteko, luomukeruualueiden sertifiointi, luomu ja matkailu.

Riina Tuominen

Insinööri (ylempi AMK), projektipäällikkö, 040 637 1482, riina.tuominen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– kasvisten tuoteturvallisuus, ympäristöturvallisuus

 

 

Hanne Soininen

DI, tutkimuspäällikkö, 0400 869 952, hanne.soininen(a)mamk.fi
Mikkelin ammattikorkeakoulu
– ympäristöteknologia (ympäristöturvallisuus)

Jukka Rajala

agronomi, erikoissuunnittelija, 0443032210, jukka.rajala(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– luomu, luonnonmukainen kasvinviljely, luomu EU:ssa ja globaalisti

Birgitta Partanen

FM, projektipäällikkö, 044 538 2248, birgitta.partanen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– keruutuotteet, luonnontuotteiden hyödyntäminen, keruualueiden luomusertifiointi

Ritva Mynttinen

MMM, koulutussuunnittelija, 044 5906 832, ritva.mynttinen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– luonnon hyvinvointivaikutukset (Green Care), luomu, puutarhatuotanto

Päivi Kurki

MMM, tutkija, 029 532 6285, paivi.kurki(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– rehun tuotanto, karjanlannan ja biojalostamomädätteiden hyötykäyttö, tilakoetoiminta, luomu

Miia Kuisma

MMM, tutkija, 029 532 6278, miia.kuisma(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– ruokajärjestelmä, kestävä ravinnetalous, eloperäiset jätteet, bioenergia, luomu

Pirjo Kivijärvi

MMM, tutkija, 029 532 6250, pirjo.kivijarvi(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– avomaan vihannekset, tilakoetoiminta, luomu