Ajankohtaista

Merja Ylönen

restonomi (YAMK), TKI-asiantuntija, 040 709 4834, merja.ylonen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ruokapalvelut, ammattikeittiö

Hanna-Maija Väisänen

KTM, ins. (amk), hankekoordinaattori, 044 3001 216, hanna-maija.vaisanen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– pk-elintarvikeyritystoiminta, elintarviketekniikka, luomu

Pekka Turkki

ETT, yMBA, Tki-asiantuntija, 040 507 9391, pekka.turkki(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ruokatuotannon ohjausjärjestelmät, lihateknologia

Tiina Tuovinen

MMM, lehtori, 040 842 0505, tiina.tuovinen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ammattikeittiöt, ruokatuotanto ja laiteteknologia

Riitta Tuikkanen

ETL, laillistettu ravitsemusterapeutti, yliopettaja, 040 772 3385, riitta.tuikkanen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ravitsemus ja ruokavaliot

Marjo Särkkä-Tirkkonen

ETM, erikoissuunnittelija, 044 590 6849, marjo.sarkka-tirkkonen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– elintarvikevalmistus ja –jalostus, ruokatuotteiden kehittäminen, elintarviketeknologia, elintarvikealan yritystoiminnan kilpailukykytekijät, elintarvikkeiden aitous ja alkuperä

Teija Rautiainen

restonomi (YAMK), tutkimuspäällikkö, 0400 872 759, teija.rautiainen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ruokapalveluprosessien kehittäminen, palveluprosessin mallinnus, elintarvikkeiden jäljitettävyys, delfoi-tutkimus, kestävän hyvinvoinnin strateginen kehittäminen

Eliisa Kotro

MMM, laillistettu ravitsemusterapeutti, lehtori, 040 772 3369, eliisa.kotro(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ravitsemus, ruokavaliot, hygieniaosaamistestaaja

Eeva Koljonen

restonomi (YAMK), lehtori, 050 312 4989, eeva.koljonen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ruokapalvelut, ruokatuotanto, viinit, anniskelupassitestaaja

Eeva Koivula

MMM, lehtori, 040 772 3365, eeva.koivula(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– luontomatkailu, vastuullinen matkailu, matkailun hiilijalanjälki