Henkilöt aakkosjärjestyksessä

Ruoantuotanto

Juha Backman, TT, erikoistutkija, 029 532 6274, juha.backman(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– tuotanto- ja informaatioteknologiat

Sari Himanen, FT, vanhempi tutkija, 029 532 6132, sari.himanen(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– kasvintuotannon ekologia, sekaviljely, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, luomu

Harri Huhta, agr. vanhempi tutkija, ryhmäpäällikkö, 029 532 6144, harri.huhta(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– Venäjä-yhteistyö, rehuntuotanto ja maatalouden ympäristövaikutukset

Sari Iivonen, MMT, tutkimuskoordinaattori, 050 576 2882, sari.iivonen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– kasvintuotannon kestävyys, biologiset kasvinsuojelumenetelmät

Sanna Kauppinen, MMM, vanhempi tutkija, 029 532 6221, sanna.kauppinen(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– marjat ja hedelmät ja niiden viljelytekniikka, tilakoetoiminta, Venäjä-yhteistyö, luomu

Pirjo Kivijärvi, MMM, vanhempi tutkija, 029 532 6250, pirjo.kivijärvi(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– avomaan vihannekset, tilakoetoiminta, luomu

Miia Kuisma, MMM, vanhempi tutkija, 029 532 6278, miia.kuisma(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– ruokajärjestelmä, kestävä ravinnetalous, eloperäiset jätteet, bioenergia, luomu

Päivi Kurki, MMM, vanhempi tutkija, 029 532 6285, paivi.kurki(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– rehun tuotanto, karjanlannan ja biojalostamomädätteiden hyötykäyttö, tilakoetoiminta, luomu

Johanna Logrén, MMM, vanhempi tutkija,  029 532 6342, johanna.logren(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli (virkavapaalla)
– Venäjä-asiantuntija: luonnonvarat ja elintarvikkeet, maatalouden ympäristönsuojelu, projektinhallinta

Ritva Mynttinen, MMM, koulutussuunnittelija, 044 5906 832, ritva.mynttinen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– luonnon hyvinvointivaikutukset (Green Care), luomu, puutarhatuotanto

Birgitta Partanen, FM, projektipäällikkö, 044 538 2248, birgitta.partanen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– keruutuotteet, luonnontuotteiden hyödyntäminen, keruualueiden luomusertifiointi

Anne Piirainen, puutarhuri, mmyo, projektisuunnittelija, 044 345 6327, anne.piirainen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– avomaanvihannestuotanto, biologinen torjunta, kasvisten laatujärjestelmät, luomu

Jukka Rajala, agronomi, erikoissuunnittelija, 0443032210, jukka.rajala(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– luomu, luonnonmukainen kasvinviljely, luomu EU:ssa ja globaalisti

Pentti Seuri, MMM, vanhempi tutkija, 029 532 6530, pentti.seuri(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– luomu, maatalouden ympäristökuormitus, ravinnetalous

Hanne Soininen, DI, tutkimuspäällikkö, 0400 869 952, hanne.soininen(a)xamk.fi
Mikkelin ammattikorkeakoulu
– ympäristöteknologia (ympäristöturvallisuus)

Brita Suokas, projektisuunnittelija, 050 3180 252, brita.suokas(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– luomu, tuotantotapa ja –ehdot luomukotieläintuotanto ja peltokasvien viljely, luomuvalvonta

Tiina Tontti, FM, vanhempi tutkija, 029 532 6591, tiina.tontti(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli (virkavapaalla)
– orgaaniset lannoitevalmisteet ja orgaaninen lannoitus, ympäristökasvatus

Ruokapalvelut ja yritystoiminta

Taina Harmoinen, MMM, tuntiopettaja, 040 662 5560, taina.harmoinen(a)xamk.fi
 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ruokamatkailu, ruokaviestintä, paikallinen ruoka

Mari Järvenmäki, ins (YAMK)lehtori, 050 379 6946, mari.jarvenmaki(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– elintarvikevalmistus ja –jalostus, elintarvikelainsäädäntö ja valvonta, luomuelintarvikkeet

Eeva Koljonen, restonomi (YAMK), lehtori, 050 312 4989, eeva.koljonen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ruokapalvelut, ruokatuotanto, viinit, anniskelupassitestaaja

Eliisa Kotro, MMM, laillistettu ravitsemusterapeutti, lehtori, 040 772 3369, eliisa.kotro(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ravitsemus, ruokavaliot, hygieniaosaamistestaaja

Viljo Kuuluvainen, LitM, KTM, projektipäällikkö, 040 670 1695, viljo.kuuluvainen(a)mamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– luonnosta hyvinvointia

Jenni Palosaari, restonomi (AMK), TKI-asiantuntija, 050 571 1336, jenni.palosaari@xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
-ruokapalvelut, ruokatuotanto, ruokatuotteiden kehittäminen

Birgitta Partanen, FM, projektipäällikkö, 044 538 2248, birgitta.partanen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– keruutuotteet, luonnontuotteiden hyödyntäminen, keruualueiden luomusertifiointi

Niina Rantakari, ETM, FM, TKI-asiantuntija, 040 624 7710, niina.rantakari(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ravitsemus, ruokavaliot, kokeileva kehittäminen

Teija Rautiainen, restonomi (YAMK), tutkimuspäällikkö, 0400 872 759, teija.rautiainen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ruokapalveluprosessien kehittäminen, palveluprosessin mallinnus, elintarvikkeiden jäljitettävyys, delfoi-tutkimus, kestävän hyvinvoinnin strateginen kehittäminen

Hanne Soininen, DI, tutkimuspäällikkö, 0400 869 952, hanne.soininen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ympäristöteknologia (ympäristöturvallisuus)

Marjo Särkkä-Tirkkonen, ETM, erikoissuunnittelija, 044 590 6849, marjo.sarkka-tirkkonen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– elintarvikevalmistus ja –jalostus, ruokatuotteiden kehittäminen, elintarviketeknologia, elintarvikealan yritystoiminnan kilpailukykytekijät, elintarvikkeiden aitous ja alkuperä

Riitta Tuikkanen, ETL, laillistettu ravitsemusterapeutti, yliopettaja, 040 772 3385, riitta.tuikkanen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ravitsemus ja ruokavaliot

Tiina Tuovinen, MMM, lehtori, 040 842 0505, tiina.tuovinen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ammattikeittiöt, ruokatuotanto ja laiteteknologia

Hanna-Maija Väisänen, ins. (amk), projektipäällikkö, 044 3001 216, hanna-maija.vaisanen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– pk-elintarvikeyritystoiminta, elintarviketekniikka, luomu

Merja Ylönen, restonomi (YAMK), projektipäällikkö, 040 709 4834, merja.ylonen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ruokapalvelut, ammattikeittiö

Ruoka ja yhteiskunta

Anu Haapala, KT, tutkimusjohtaja, 050 312 5123, anu.haapala(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– kestävän hyvinvoinnin strateginen kehittäminen

Sari Himanen, FT, vanhempi tutkija, 029 532 6132, sari.himanen(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– kasvintuotannon ekologia, sekaviljely, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, luomu

Riitta Kaipainen, YTM, projektipäällikkö, 044 308 4569, riitta.kaipainen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– lähiruoka

Marja Knuuttila, MML, vanhempi tutkija, 029 532 6254, marja.knuuttila(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– huoltovarmuus

Johanna Logrén, MMM, vanhempi tutkija,  029 532 6342, johanna.logren(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli (virkavapaalla)
– Venäjä-asiantuntija: luonnonvarat ja elintarvikkeet, maatalouden ympäristönsuojelu, projektinhallinta

Minna Mikkola, MMT, tutkijatohtori, 044 3001 280, minna.mikkola(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– ruokaketjun kestävyys, ruokapalvelut sekä kauppa ja kuluttajat ruokaketjussa

Ritva Mynttinen, MMM, koulutussuunnittelija, 044 5906 832, ritva.mynttinen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– luonnon hyvinvointivaikutukset (Green Care), luomu, puutarhatuotanto

Tuija Pesonen, MMM, LuK, koulutusjohtaja, 040 534 5130, tuija.pesonen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ruoka-alan koulutus

Pasi Rikkonen, KTT, MMM, erikoistutkija, 029 532 6480, pasi.rikkonen(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– talous- ja yhteiskuntatutkimus, ennakointitutkimus

Riitta Savikko, DI, FM, tutkija, 029 532 6778, riitta.savikko(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– tiedonvälitys maaseudun ilmastotyöstä

Pirjo Siiskonen, VTT, vastuullinen tutkija, Luomuinstituutin johtaja, 044 0752 755, pirjo.siiskonen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– luomututkimusverkoston koordinointi

Carina Tikkanen-Kaukanen, FT, tutkimusjohtaja, 050 318 0283, carina.tikkanen-kaukanen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– luonnontuotteiden (marjat, hunaja, maito) bioaktiivisuus ja terveysvaikutukset

Tiina Tontti, FM, vanhempi tutkija, 029 532 6591, tiina.tontti(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli (virkavapaalla)
– orgaaniset lannoitevalmisteet ja orgaaninen lannoitus, ympäristökasvatus