Hankkeet

Puutarhasankarit

Hankkeella pyritään lisäämään lasten ja nuorten tietoisuutta ruuan tuotannosta pellolta pöytään, tätä kautta myös ruoan arvostus kasvaa. Tavoitteena on myös parantaa lasten ja nuorten luontosuhdetta sekä tukea luonnon monimuotoisuutta. Lapset saavat tietoa ja taitoja, joilla vaikuttaa omaan elinympäristöönsä.

Hankkeen toimenpiteistä voi syntyä myös lasten ja nuorten yritysideoita jatkokehitykseen. Lasten ja nuorten tuoksi haetaan yhteisöstä asiasta kiinnostuneita vapaaehtoisia ja yrityksiä, jotka yhdessä muodostavat alueellisen verkoston.

Yhdessä pyritään lisäämään yli sukupolvien välistä oppimista ja tukemaan alueen yhteisöllisyyttä.

Hanketta toteutetaan Juvan, Joroisten, Sulkavan ja Rantasalmen kuntien alueella.