Hankkeet

Parempaa kauraa Suomesta BOFF (Better Oats from Finland)

Ruoantuotannon ympäristövaikutukset ja taloudellinen kannattavauus ovat nousseet yhä suurempaan rooliin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Elintarvikkeiden jalostajien keskuudessa on kasvanut kiinnostus vähentämään tuotteidensa ympäristöjalanjälkeä. Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy raaka-aineiden hankinnasta eli alkutuotannolla on keskeinen rooli elintarvikkeiden ympäristövaikutusten hillinnässä.

Hankkeessa tutkitaan kauraa tuottavien maatilojen mahdollisuuksia vähentää ilmastovaikutuksia, tehostaa ravinne- ja energiaomavaraisuutta, edistää luonnon monimuotoisuutta ja parantaa viljelyn kannattavuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Lisäksi hankkeessa selvitetään mitä esteitä ja haasteita on muutoksessa kohti kestävämpää ruontuotantoa ja -jalostusta.