Hanna Kumela

MMM, Ins. AMK, Tutkija, 029 532 2161, hanna.kumela(a)luke.fi

Luonnonvarakeskus Mikkeli

-Metsien monimuotoisuuden turvaaminen (METSO-ohjelma), metsänhoitomenetelmien monipuolistaminen, metsänomistajat ja heille tarjottavat suunnittelu- ja neuvontapalvelut, vertaisoppiminen, luomustrategian taustaselvitys.