Kestävät kasvinsuojeluratkaisut ja monimuotoisuuden edistäminen kasvistuotannossa (KASVIS)

Vihannesten ja perunan viljely on intensiivisintä avomaatuotantoa Suomessa. Ilmaston muuttuessa kasvintuhoojien ja pellon kasvukunnon hallinta ovat entistä tärkeämpiä, jotta laadukkaiden vihannesten tuotanto on jatkossakin mahdollista ja haitalliset ympäristövaikutukset voidaan minimoida. Myös monimuotoisuuden lisäämiseen tulisi kiinnittää huomiota vihannestuotannossa, sillä se voi olla kasvinsuojelun avaintekijöitä tulevaisuudessa. Tämän hankkeen päämääränä on tuoda vihannesviljelijöiden käyttöön uusia ekologisia menetelmiä kasvinsuojeluun, peltojen kasvukunnon edistämiseen ja viljely-ympäristön monimuotoisuuden lisäämiseen. Hankkeessa toteutetaan tilakokeita kaistasekaviljelyn ja kumppanikasvien hyödyntämisestä ja viestitään hankkeen aihepiiristä monipuolisesti kohderyhmälle. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2020 – 31.12.2022 ja hankealueina ovat Etelä-Savo, Varsinais-Suomi ja Satakunta. Hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus, ProAgriat Länsi-Suomi ja Etelä-Suomi sekä alan yritykset. Lisätietoja  https://www.luke.fi/projektit/kasvis/