Etelä-Savon ruokaklusterin jäsenet

Etelä-Savon ruokaklusteri muodostuu ruoka-alan yrityksistä ja yhteisöistä. Se rakentuu luontaisasti jo vuodesta 2000 lähtien toimineen Etelä-Savon elintarvikealan kehittämisyhdistys Ekoneum ry:n toiminnan pohjalle. Yhdistyksen jäsenet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Luonnonvarakeskus (Luke), Etelä-Savon Koulutus Oy, Esedu ja ProAgria Etelä-Savo muodostavat klusterin jäsenistön perustan edustaen tutkimusta, kehittämistä ja koulutusorganisaatioita. Niiden lisäksi Etelä-Savon ruokaklusteriin on koottu laaja joukko muita jäseniä, joista tärkeimpänä ovat Etelä-Savon yritykset.

Etelä-Savon ruokaklusteri on rakennettu Klusterilla elinvoimaa Etelä-Savon ruoka-alalle -hankkeessa, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta sekä Mikkelin seudun kunnat. Klusteriin ovat tervetulleita mukaan kaikki Etelä-Savon ruoka-alan toimijat ja yritykset.

Klusterilla elinvoimaa

Klusteriin ovat tervetulleita mukaan kaikki Etelä-Savon ruoka-alan toimijat ja yritykset.