Asiantuntijat aakkosjärjestyksessä

Juha Backman

TkT, erikoistutkija, 029 532 6274, juha.backman(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– työkone ja järjestelmäautomaatio sekä robotiikka: sulautetut ohjausjärjestelmät ja teollinen internet

Anu Haapala

KT, tutkimusjohtaja, 050 312 5123, anu.haapala(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– kestävän hyvinvoinnin strateginen kehittäminen

Taina Harmoinen

MMM, projektipäällikkö, 040 662 5560, taina.harmoinen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ruokamatkailu, ruokaviestintä

Sari Himanen

FT, erikoistutkija, 029 532 6132, sari.himanen(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– kasvintuotannon ekologia, sekaviljely, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, luomu

Sari Iivonen

MMT, johtaja, Luomuinstituutti, 050 576 2882, sari.iivonen(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus, Mikkeli
– kestävä elintarvikeketju, kasvintuotannon kestävyys

Mari Järvenmäki

ins (YAMK)lehtori, 050 379 6946, mari.jarvenmaki(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– elintarvikevalmistus ja –jalostus, elintarvikelainsäädäntö ja valvonta, luomuelintarvikkeet

Riitta Kaipainen

YTM, projektipäällikkö, 044 308 4569, riitta.kaipainen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– lähiruoka, yrittäjyys

Pirjo Kivijärvi

MMM, tutkija, 029 532 6250, pirjo.kivijarvi(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– avomaan vihannekset, tilakoetoiminta, luomu

Marja Knuuttila

MML, tutkija, 029 532 6254, marja.knuuttila(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– huoltovarmuus

Eeva Koljonen

restonomi (YAMK), lehtori, 050 312 4989, eeva.koljonen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ruokapalvelut, ruokatuotanto, viinit, anniskelupassitestaaja

Eliisa Kotro

MMM, laillistettu ravitsemusterapeutti, lehtori, 040 772 3369, eliisa.kotro(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ravitsemus, ruokavaliot, hygieniaosaamistestaaja

Miia Kuisma

MMM, tutkija, 029 532 6278, miia.kuisma(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– ruokajärjestelmä, kestävä ravinnetalous, eloperäiset jätteet, bioenergia, luomu

Päivi Kurki

MMM, tutkija, 029 532 6285, paivi.kurki(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– rehun tuotanto, karjanlannan ja biojalostamomädätteiden hyötykäyttö, tilakoetoiminta, luomu

Netta-Leena Maljanen

FM, MMM, apurahatutkija, 050 556 0084, netta.maljanen@helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– kestävät ruokajärjestelmät, elinkaariarviointi

Minna Mikkola

MMT, vanhempi tutkija, minna.mikkola(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– ruokaketjun kestävyys; ruokapalvelut, kauppa ja kuluttajat ruokaketjussa

Hanna Muttilainen

MMM, Ins. AMK, Tutkija, 029 532 2161, hanna.muttilainen(a)luke.fi

Luonnonvarakeskus Mikkeli

-metsänomistajuus, metsänomistajien näkemykset metsien monimuotoisuudesta ja päätöksenteko, luomukeruualueiden sertifiointi, luomu ja matkailu.

Ritva Mynttinen

MMM, koulutussuunnittelija, 044 5906 832, ritva.mynttinen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– luonnon hyvinvointivaikutukset (Green Care), luomu, puutarhatuotanto

Birgitta Partanen

FM, projektipäällikkö, 044 538 2248, birgitta.partanen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– keruutuotteet, luonnontuotteiden hyödyntäminen, keruualueiden luomusertifiointi

Tuija Pesonen

MMM, LuK, koulutusjohtaja, 040 534 5130, tuija.pesonen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ruoka-alan koulutus

Jukka Rajala

agronomi, erikoissuunnittelija, 0443032210, jukka.rajala(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– luomu, luonnonmukainen kasvinviljely, luomu EU:ssa ja globaalisti

Teija Rautiainen

restonomi (YAMK), tutkimuspäällikkö, 0400 872 759, teija.rautiainen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ruokapalveluprosessien kehittäminen, palveluprosessin mallinnus, elintarvikkeiden jäljitettävyys, delfoi-tutkimus, kestävän hyvinvoinnin strateginen kehittäminen

Pasi Rikkonen

KTT, MMM, johtava tutkija, 029 532 6480, pasi.rikkonen(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– talous- ja yhteiskuntatutkimus, ennakointitutkimus

Marja Roitto

tutkijatohtori, dosentti,  050 556 0504, marja.roitto@helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– ympäristöekologia, kotieläintuotannon ympäristövaikutukset

Toni Ryynänen

MMT, dos., vanhempi tutkija, 029 4120 998, toni.ryynanen@helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– kulutustutkimus, kokemuksellisuus, digitalisaation hyödyntäminen

Marjo Särkkä-Tirkkonen

ETM, erikoissuunnittelija, 044 590 6849, marjo.sarkka-tirkkonen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– elintarvikevalmistus ja –jalostus, ruokatuotteiden kehittäminen, elintarviketeknologia, elintarvikealan yritystoiminnan kilpailukykytekijät, elintarvikkeiden aitous ja alkuperä

Pirjo Siiskonen

VTT, vieraileva tutkija, 044 0752 755, pirjo.siiskonen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– luomu ja kestävä kehitys

Hanne Soininen

DI, tutkimuspäällikkö, 0400 869 952, hanne.soininen(a)mamk.fi
Mikkelin ammattikorkeakoulu
– ympäristöteknologia (ympäristöturvallisuus)

Riitta Tuikkanen

ETL, laillistettu ravitsemusterapeutti, yliopettaja, 040 772 3385, riitta.tuikkanen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ravitsemus ja ruokavaliot

Riina Tuominen

Insinööri (ylempi AMK), projektipäällikkö, 040 637 1482, riina.tuominen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– kasvisten tuoteturvallisuus, ympäristöturvallisuus

 

 

Tiina Tuovinen

MMM, lehtori, 040 842 0505, tiina.tuovinen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ammattikeittiöt, ruokatuotanto ja laiteteknologia

Hanna-Maija Väisänen

KTM, ins. (amk), hankekoordinaattori, 044 3001 216, hanna-maija.vaisanen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– pk-elintarvikeyritystoiminta, elintarviketekniikka, luomu

Merja Ylönen

restonomi (YAMK), TKI-asiantuntija, 040 709 4834, merja.ylonen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ruokapalvelut, ammattikeittiö