Ruoka-alan hankkeet Etelä-Savossa

Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta

Lähde luomun matkaan – Luomun lisäarvon hyödyntäminen Etelä-Savon matkailuyritysten liiketoiminnassa

Etelä-Savon maakunnassa on laajamittaista luomupuutarhatuotantoa, kotieläintuotantoa, luomujatkojalostusta ja lisääntyvää kiinnostusta metsien luomusertifiointiin ja sen kaupalliseen hyödyntämiseen. Etelä-Savossa ei luomua ole kuitenkaan vielä tarpeeksi laajasti ja monipuolisesti hyödynnetty matkailusektorilla. Hankkeessa innovoidaan, tuotteistetaan ja pilotoidaan matkailutuotteita/-palveluita, joissa luomu on jossain muodossa mukana.

Lue lisää
Osaaminen Ruokaviestintä ja ruokakasvatus

Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala – URAKKA

URAKKA-hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä Etelä-Savon ruoka-alan uudistumiselle, elinvoimaisuudelle ja kasvulle. Hankkeen toimenpiteenä Etelä-Savon ruoka-alalle laaditaan kehittämisohjelma vuosille 2021-2027. Hanke tukee ruoka-alan uudistumista ja elinvoimaisuutta välittämällä tietoa ruoka-alasta ja tekemällä alueen ruokaosaamista tunnetuksi.

Lue lisää
Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta Uudet toimintamallit

Kalastusketjun toiminnanohjauksen kehittäminen

Hankkeen tarkoituksena on Itä-Suomen kalatalouden logistiikan ja lajittelun kehittäminen sekä kalansaaliiden kaupankäynnin tehostaminen.

Lue lisää
Osaaminen Uudet toimintamallit

Kumppanuudella Etelä-Savon ruoka-alalle vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta – KURVI

Hanke tuo Etelä-Savon ruoka-alan yritysten ulottuville yhteistyötoimin uutta tietoa ja osaamista tulevaisuusorientoituneesti. Toteutusaika 1.10.2018-31.12.2021.

Lue lisää
Ruokaviestintä ja ruokakasvatus Uudet toimintamallit

Monimuotoiset ruokaan liittyvät palvelut ikäihmisten yhteisöllisyyden ja toimintakyvyn tukena – Ikäruoka 2.0

Suomi ikääntyy kovaa vauhtia ja niin seniorien itsensä kuin omaisten ja terveydenhuollon tavoitteena on, että seniorit voisivat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Hankkeen tavoitteena on kehittää kotona asuvien ikäihmisten hyvää ravitsemusta, toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluja. Kehitettäviin palveluihin kuuluvat laajasti erilaiset kauppa-, ravintola-, koulutus- ja ohjauspalvelut.

Lue lisää
Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta

Maistuvaa muikusta. Uusia ruokatuotteita ammattikeittiöille

Hankkeen tavoitteena on tuottaa muikkua jalostaville yrityksille ja kalastajille tietoa pakastetun muikun vaatimuksista ammattikeittiökäytössä. Hankkeessa testataan pakastetun muikun käyttöä ja valmistusta ammattikeittiöympäristössä ja tuotetaan ammattikeittiökäyttöön soveltuvaa reseptiikkaa.

Lue lisää
Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta

Ensivaiheen lajitteluratkaisuilla lisää tuottoa sisävesikalastukseen

Hankkeessa pyritään kehittämään ja testaamaan kalastajien toimesta tehdyn lajittelun ja sumputuksen menetelmiä ja välineitä, jotka mahdollistavat jalostukseen kelpaamattoman saaliin jättämisen kasvamaan tai sen ohjaamisen sopivaan käyttötarkoitukseen.

Lue lisää
Ruokaviestintä ja ruokakasvatus Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta Uudet toimintamallit

Arvoketjun kehittämisellä jatkuvuutta hoitokalastuksiin ja ravinteiden poistoon

Poisto- ja hoitokalastukset ovat yleisesti käytössä oleva toimintamalli vesistöjen tilan parantamisessa, joita rahoitetaan erilaisten ympäristöhankkeiden yhteydessä. Yhdeksi poisto- ja hoitokalastusten suurimmiksi haasteiksi koetaan monesti toiminnan jatkumattomuus hankkeiden päättymisen jälkeen. Hankkeen tarkoituksena on jatkuvan kaupallisen toimintamallin luominen ja kehittäminen hoitokalastusten toteuttamiseen Etelä-Savossa.

Lue lisää
Osaaminen

Saimaa Food & Tourism -kehittämisalustan selvityshanke

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ehdotus Etelä-Savon ruoka- ja matkailualat yhdistävän kehittämisalustan toimintamallista, joka sisältää alustavat suunnitelmat huippukoulutuskokonaisuuden perustamisesta ja korkeatasoisesta ruokamatkailun tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Lue lisää
Muutosjoustavuus ja vastuullisuus Uudet toimintamallit

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma (Varuke) tukee julkisia ruokapalveluja toteuttamaan strategista ja konkreettista vastuullisuustyötä. Varuke -hankeessa on mukana kymmenen ruokapalvelutoimijaa, jotka hankkeen aikana laativat sekä kehittävät oman vastuullisuussuunnitelmaansa.

Lue lisää
Osaaminen

Virtuaalinen työnopastus ja perehdyttäminen palvelualalla

Hankkeen tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia Etelä-Savon alueen matkailu- ja ravitsemisalan yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Hankkeessa tehdään työpaikat tietoisiksi digiohjauksen mahdollisuuksista perehdyttämisessä ja työnopastuksessa, tuodaan matkailu- ja ravitsemisalan yrityksiin uusia digitaalisia välineitä hyödyntäviä toimintatapoja ja pilotoidaan välineitä sekä toimintatapoja käytännössä.

Lue lisää
Osaaminen

Bridge builders – Building sustainable nutritional bridges between research and health and wellbeing services for elderly

The Nordic region shares same challenges of aging and the need for sustainable solutions, where food and nutrition play a crucial role. The focus is in getting research findings concerning protein and nutrition as well as what constitutes a caring mealtime situation, implemented in social and health care services for elderly people. This requires that also education of professionals involved is reformed. As a result, wellbeing and functional capacities of the elderly can be improved and societal burden of increasing care and costs diminished or at least kept the same.

Lue lisää
Ruokaviestintä ja ruokakasvatus

Oivallista ruokaa

Oivallista ruokaa -hankkeessa tavoitteena on tuottaa tietoa, kuinka parannetaan ruuan ravitsemuksellisen laadun valvontaa ja ohjausta. Hankkeessa kartoitetaan, mitä käytännön toimenpiteitä tarvitaan elintarvikevalvonnan laajentamiseksi ravitsemuksellisen turvallisuuden ja elintarvikejätteen seurantaan.

Lue lisää
Osaaminen

Etelä-Savon resurssiviisaat ruokapalvelut – tiedolla tehokkuutta prosesseihin ja vähähiilisyyteen

Ruokapalveluprosessien kehittäminen datan avulla säästää resursseja ja lisää kannattavuutta. Hankkeessa selvitetään, millä tavoin eteläsavolaiset ruokapalvelut pystyvät kasvattamaan kannattavuuttaan kehittämällä toimintaansa ja tuotantoprosessejaan asiakaslähtöisesti, digitalisaatiota hyödyntäen ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.

Lue lisää