Etelä-Savon resurssiviisaat ruokapalvelut – tiedolla tehokkuutta prosesseihin ja vähähiilisyyteen

Hankkeessa selvitetään, millä tavoin eteläsavolaiset ruokapalvelut pystyvät kasvattamaan kannattavuuttaan kehittämällä toimintaansa ja tuotantoprosessejaan asiakaslähtöisesti, digitalisaatiota hyödyntäen ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. Tunnistettujen osaamis- ja kehittämistarpeiden pohjalta ruokapalvelualan oppilaitokset voivat entistäkin paremmin tarjota koulutusta ja kehittämisosaamista eteläsavolaisten ruokapalveluiden liiketoiminnan, tuotantoprosessien, tuotteiden ja palvelujen jatkokehittämiseksi.

Keskeisiä kysymyksiä ovat:

  • Miten eteläsavolaiset ruokapalvelut käyttävät ja hallitsevat dataa liiketoimintansa suunnitteluun, toimeenpanoon ja ohjaamiseen tällä hetkellä?
  • Miten ruokatuotantoprosessia johdetaan ja sen tehokkuutta suunnitellaan, kehitetään ja mitataan?
  • Miten asiakaslähtöisyys ja vastuullisuus otetaan huomioon?
  • Millaisille ruokapalvelutietojärjestelmille on tarvetta?
  • Millä tavoin toimintaa kehitetään vähähiilisemmäksi datan avulla?
  • Millaiselle koulutukselle, kehittämis- ja TKI-toiminnalle on ruokapalveluissa tarvetta?

Hankkeen tuloksena syntyy kuvaus vuorovaikutteisesta ja yrityskeskeisestä toimintamallista, joka tukee ruokapalvelualan toiminnan asiakaskeskeistä ja dataperusteista kehittämistä. Selvitys tuo lisätietoa koulutustuotteiden ja oppimis- ja TKI-ympäristöjen räätälöintiin.

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilö

Päivi Menard, projektipäällikkö, p. 050 454 3034, paivi.menard(a)xamk.fi

Toteutusaika

01.06.2021 - 31.03.2022

Rahoittaja

Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto

Budjetti

94 480 €

Raportit ja julkaisut

Ruokapalvelujen ja oppilaitosyhteistyön kehittämistarpeet Etelä-Savossa. Etelä-Savon resurssiviisaat ruokapalvelut – tiedolla tehokkuutta prosesseihin ja vähähiilisyyteen -selvityshankkeen tulokset – Theseus

Teema

Osaaminen

Asiasanat

Digitalisaatio, Koulutusmenetelmät, Tiedonhallinta, Vastuullisuus

Hankkeen sivulle