Asiantuntemus

Ekoneum ry:n vahvuutena on koko ruokaketjun tuntemus. Erityisosaamista ovat kestävä ruoan tuotanto ja kuluttajuus sekä näihin liittyvät ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävät ratkaisut.

Ruoantuotanto
Ruokapalvelut ja yritystoiminta
Ruoka ja yhteiskunta

Listaa kaikki henkilöt aakkosjärjestyksessä

Ruoantuotanto

Juha Backman

TkT, erikoistutkija, 029 532 6274, juha.backman(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– työkone ja järjestelmäautomaatio sekä robotiikka: sulautetut ohjausjärjestelmät ja teollinen internet

Sari Himanen

FT, erikoistutkija, 029 532 6132, sari.himanen(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– kasvintuotannon ekologia, sekaviljely, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, luomu

Sari Iivonen

MMT, johtaja, Luomuinstituutti, 050 576 2882, sari.iivonen(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus, Mikkeli
– kestävä elintarvikeketju, kasvintuotannon kestävyys

Pirjo Kivijärvi

MMM, tutkija, 029 532 6250, pirjo.kivijarvi(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– avomaan vihannekset, tilakoetoiminta, luomu

Miia Kuisma

MMM, tutkija, 029 532 6278, miia.kuisma(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– ruokajärjestelmä, kestävä ravinnetalous, eloperäiset jätteet, bioenergia, luomu

Päivi Kurki

MMM, tutkija, 029 532 6285, paivi.kurki(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– rehun tuotanto, karjanlannan ja biojalostamomädätteiden hyötykäyttö, tilakoetoiminta, luomu

Hanna Muttilainen

MMM, Ins. AMK, Tutkija, 029 532 2161, hanna.muttilainen(a)luke.fi

Luonnonvarakeskus Mikkeli

-metsänomistajuus, metsänomistajien näkemykset metsien monimuotoisuudesta ja päätöksenteko, luomukeruualueiden sertifiointi, luomu ja matkailu.

Ritva Mynttinen

MMM, koulutussuunnittelija, 044 5906 832, ritva.mynttinen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– luonnon hyvinvointivaikutukset (Green Care), luomu, puutarhatuotanto

Birgitta Partanen

FM, projektipäällikkö, 044 538 2248, birgitta.partanen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– keruutuotteet, luonnontuotteiden hyödyntäminen, keruualueiden luomusertifiointi

Jukka Rajala

agronomi, erikoissuunnittelija, 0443032210, jukka.rajala(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– luomu, luonnonmukainen kasvinviljely, luomu EU:ssa ja globaalisti

Marja Roitto

tutkijatohtori, dosentti,  050 556 0504, marja.roitto@helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– ympäristöekologia, kotieläintuotannon ympäristövaikutukset

Hanne Soininen

DI, tutkimuspäällikkö, 0400 869 952, hanne.soininen(a)mamk.fi
Mikkelin ammattikorkeakoulu
– ympäristöteknologia (ympäristöturvallisuus)

Riina Tuominen

Insinööri (ylempi AMK), projektipäällikkö, 040 637 1482, riina.tuominen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– kasvisten tuoteturvallisuus, ympäristöturvallisuus

 

 

Ruoka ja yhteiskunta

Anu Haapala

KT, tutkimusjohtaja, 050 312 5123, anu.haapala(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– kestävän hyvinvoinnin strateginen kehittäminen

Sari Himanen

FT, erikoistutkija, 029 532 6132, sari.himanen(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– kasvintuotannon ekologia, sekaviljely, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, luomu

Riitta Kaipainen

YTM, projektipäällikkö, 044 308 4569, riitta.kaipainen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– lähiruoka, yrittäjyys

Marja Knuuttila

MML, tutkija, 029 532 6254, marja.knuuttila(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– huoltovarmuus

Miia Kuisma

MMM, tutkija, 029 532 6278, miia.kuisma(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– ruokajärjestelmä, kestävä ravinnetalous, eloperäiset jätteet, bioenergia, luomu

Netta-Leena Maljanen

FM, MMM, apurahatutkija, 050 556 0084, netta.maljanen@helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– kestävät ruokajärjestelmät, elinkaariarviointi

Minna Mikkola

MMT, vanhempi tutkija, minna.mikkola(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– ruokaketjun kestävyys; ruokapalvelut, kauppa ja kuluttajat ruokaketjussa

Ritva Mynttinen

MMM, koulutussuunnittelija, 044 5906 832, ritva.mynttinen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– luonnon hyvinvointivaikutukset (Green Care), luomu, puutarhatuotanto

Tuija Pesonen

MMM, LuK, koulutusjohtaja, 040 534 5130, tuija.pesonen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ruoka-alan koulutus

Pasi Rikkonen

KTT, MMM, johtava tutkija, 029 532 6480, pasi.rikkonen(a)luke.fi
Luonnonvarakeskus Mikkeli
– talous- ja yhteiskuntatutkimus, ennakointitutkimus

Marja Roitto

tutkijatohtori, dosentti,  050 556 0504, marja.roitto@helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– ympäristöekologia, kotieläintuotannon ympäristövaikutukset

Toni Ryynänen

MMT, dos., vanhempi tutkija, 029 4120 998, toni.ryynanen@helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– kulutustutkimus, kokemuksellisuus, digitalisaation hyödyntäminen

Pirjo Siiskonen

VTT, vieraileva tutkija, 044 0752 755, pirjo.siiskonen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– luomu ja kestävä kehitys

Ruokapalvelut ja yritystoiminta

Taina Harmoinen

MMM, projektipäällikkö, 040 662 5560, taina.harmoinen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ruokamatkailu, ruokaviestintä

Mari Järvenmäki

ins (YAMK)lehtori, 050 379 6946, mari.jarvenmaki(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– elintarvikevalmistus ja –jalostus, elintarvikelainsäädäntö ja valvonta, luomuelintarvikkeet

Eeva Koljonen

restonomi (YAMK), lehtori, 050 312 4989, eeva.koljonen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ruokapalvelut, ruokatuotanto, viinit, anniskelupassitestaaja

Eliisa Kotro

MMM, laillistettu ravitsemusterapeutti, lehtori, 040 772 3369, eliisa.kotro(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ravitsemus, ruokavaliot, hygieniaosaamistestaaja

Hanna Muttilainen

MMM, Ins. AMK, Tutkija, 029 532 2161, hanna.muttilainen(a)luke.fi

Luonnonvarakeskus Mikkeli

-metsänomistajuus, metsänomistajien näkemykset metsien monimuotoisuudesta ja päätöksenteko, luomukeruualueiden sertifiointi, luomu ja matkailu.

Birgitta Partanen

FM, projektipäällikkö, 044 538 2248, birgitta.partanen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– keruutuotteet, luonnontuotteiden hyödyntäminen, keruualueiden luomusertifiointi

Teija Rautiainen

restonomi (YAMK), tutkimuspäällikkö, 0400 872 759, teija.rautiainen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ruokapalveluprosessien kehittäminen, palveluprosessin mallinnus, elintarvikkeiden jäljitettävyys, delfoi-tutkimus, kestävän hyvinvoinnin strateginen kehittäminen

Marjo Särkkä-Tirkkonen

ETM, erikoissuunnittelija, 044 590 6849, marjo.sarkka-tirkkonen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– elintarvikevalmistus ja –jalostus, ruokatuotteiden kehittäminen, elintarviketeknologia, elintarvikealan yritystoiminnan kilpailukykytekijät, elintarvikkeiden aitous ja alkuperä

Hanne Soininen

DI, tutkimuspäällikkö, 0400 869 952, hanne.soininen(a)mamk.fi
Mikkelin ammattikorkeakoulu
– ympäristöteknologia (ympäristöturvallisuus)

Riitta Tuikkanen

ETL, laillistettu ravitsemusterapeutti, yliopettaja, 040 772 3385, riitta.tuikkanen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ravitsemus ja ruokavaliot

Tiina Tuovinen

MMM, lehtori, 040 842 0505, tiina.tuovinen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ammattikeittiöt, ruokatuotanto ja laiteteknologia

Hanna-Maija Väisänen

KTM, ins. (amk), hankekoordinaattori, 044 3001 216, hanna-maija.vaisanen(a)helsinki.fi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
– pk-elintarvikeyritystoiminta, elintarviketekniikka, luomu

Merja Ylönen

restonomi (YAMK), TKI-asiantuntija, 040 709 4834, merja.ylonen(a)xamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
– ruokapalvelut, ammattikeittiö