Viljelijälähtöiset digitaaliset ratkaisut peltojen omistus- ja tilusrakenteen kehittämisessä – PELTORI

Hankkeessa selvitetään tarve ja valmius uudelle digitaaliselle paikkatietopohjaiselle työkalulle (PELTORI), joka muodostuisi pellonomistajien ja aktiivisten viljelijöiden kohtaamispaikaksi ja vapaaehtoisten omistus- ja tilusjärjestelyiden aktivoimiseen. Lähtökohtana on viljelijä- ja pellonomistajalähtöisyys, sillä maanomistajat ovat parhaita asiantuntijoita maaomaisuutensa kehittämisessä. Nykytilan analyysinä tehdään kansainvälinen vertailu digitaalisten palveluiden käytöstä maatalousmaan vaihdoissa sekä kysely maatalousmaan omistajille heidän motiiveistaan, tulevaisuuden suunnitelmista ja halukkuudesta erilaisiin maanomistusjärjestelyihin. Hyödyt elinkeinolle ja yhteiskunnalle ovat tilusvaihtojen ja maa- sekä vuokramarkkinoiden tehostuminen sekä maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen.

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus

Yhteyshenkilö

Pasi Rikkonen, johtava tutkija, Luonnonvarakeskus, pasi.rikkonen@luke.fi, puh. +358295326480

Toteutusaika

1.2.2019-31.3.2022

Rahoittaja

Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera

Budjetti

130 000 €

Raportit ja julkaisut

Hankkeen tuloksista on tuotettu raportti ’Pellonomistajat ja maatalouden tilusrakenteen kehittäminen 2020-luvulla’. Raportti löytyy sähköisenä osoitteesta:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-417-3

Teema

Uudet toimintamallit

Asiasanat

digitaalisuus, paikkatieto, tilusjärjestely, maaomaisuus

Hankkeen sivulle