Future’s farm business management – towards economically sustainable farm businesses – FUBUMA

Taloudellinen kestävyys on edellytys suomalaisten maa- ja puutarhatalouden yritysten kilpailukyvylle. FUBUMA -projektin tehtävänä on rakentaa siltaa maatilayritysten johtamisen teorian ja käytännön välillä, tukea tehokasta ja nopeaa tutkimustulosten levittämistä yritysten käyttöön sekä tuottaa kokemuksia erilaisten tietovarantojen yhdistämisen hyödyntämisestä. Nämä tehtävät yhdessä rakentavat perustaa suomalaiselle maatilayritysten liikkeenjohto-osaamisen uudistumiselle. Maa- ja puutarhatalousyritysten johtaminen saavat uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia digitalisaation myötä kehittää vahvempaa yritystaloutta.

FUBUMA -projektissa on neljä työpakettia, joiden avulla päivitetään farm business management -kompetenssia Suomessa. Tietovarantojen hyödyntämisen ja yhdistelemisen käytännön mahdollisuuksia ja lisäarvoa selvitetään puutarhatalouden pilotin avulla.

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus

Yhteyshenkilö

Pasi Rikkonen, johtava tutkija, Luonnonvarakeskus, pasi.rikkonen@luke.fi, puh. +358 29 5326 480

Toteutusaika

1.4.2021-31.12.2023

Rahoittaja

Luonnonvarakeskus

Budjetti

150 000 €

Raportit ja julkaisut

https://www.luke.fi/projektit/fubuma/

Teema

Osaaminen, Muutosjoustavuus ja vastuullisuus, Uudet toimintamallit

Asiasanat

tietovarannot, liikkeenjohto, maatilayritys, puutarhayritys, Kilpailukyky

Hankkeen sivulle