Erityiseksi todettu

Tavoite
Hankkeen tavoitteena on lisätä ravintoloiden, vähittäiskaupan, ammattikeittiöiden ja matkailuyritysten tietoisuutta EU:n nimisuojajärjestelmästä. Lisäksi tavoitteena on aktivoida uusia hakijaryhmittymiä ja saada siten uusia nimisuojatuotteita Suomeen.
Hankkeessa järjestetään tiedottamista, neuvontaa sekä käytännön ohjausta nimisuojauksen hyödyntämiseen ja uusien hakemusten tekemiseen.

Toimenpiteet
Hankkeessa toteutetaan kaksi työpakettia:

Työpaketti 1: Viestintätoimenpiteet, joilla lisätään ravintoloiden, vähittäiskaupan, ammattikeittiöiden ja matkailuyritysten tietoisuutta ja kiinnostusta
– EU:n nimisuojajärjestelmästä
– nimisuojamerkeistä ja
– järjestelmään rekisteröidyistä suomalaisista tuotteista.

Tunnettuuden lisääntymistä selvitetään kuluttajakyselyllä hankkeen viimeisenä vuonna (toteutusvastuu Helsingin yliopisto/Ruralia-instituutti).
Viestintätoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa hankekumppanina toimivan viestintätoimisto Kaiku Helsinki Oy:n asiantuntijat.
Työpaketti 1 on käytännössä myös hankkeen viestintäsuunnitelma.

Työpaketti 2: Uudet hakemukset ja hakemustyö
Työpaketti koostuu seuraavista painotuksista:
1.uudet tuotteet ja hakijaryhmittymien kokoaminen niiden taakse
2.hakemustyö (työpajat, neuvonta, viranomaisyhteistyö)
3.ohjeistukset/aineistot yleisellä tasolla
4.asiantuntijawebinaarit.

Kohderyhmä
Hankkeessa toteutetaan valtakunnallisia tiedottamistoimenpiteitä, jotka on suunnattu ravintoloille, vähittäiskaupalle, ammattikeittiöille, matkailuyrityksile ja hakijaryhmittymille.

Kirjoita tähän hankekuvaus: keskeiset tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset

Toteuttajat

Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti (hallinnoija), Pyhäjärvi-instituutin ja Kaiku Helsinki Oy

Yhteyshenkilö

Marjo Särkkä, erikoissuunnittelija, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, marjo.sarkka@helsinki.fi, 044 590 6849

Toteutusaika

1.1.2023–31.7.2025

Rahoittaja

MMM/Ruokavirasto

Budjetti

Kokonaisbudjetti 367 822 euroa, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin osuus 160 842 euroa

Teema

Osaaminen

Asiasanat

Elintarvike, Kilpailukyky, EU:n nimisuoja