AgriHubi – Maatilayritysten osaamisverkosto

Maatilayritysten osaamisverkosto AgriHubi toimii kansallisena verkostona, joka kokoaa yhteen alan tutkimusta, neuvontaa ja koulutusta ja rakentaa vuorovaikutusta myös ruokajärjestelmän muiden toimijoiden kanssa. Verkoston tavoitteena on edistää tutkimustiedon ja tutkimukseen pohjautuvien ratkaisujen käytäntöön vientiä maatilayritysten kilpailukyvyn ja uudistumisen kehittämiseksi. Kokoamalla eri toimijat yhteen parannetaan ratkaisujen siirtymistä maatilayritysten käyttöön ja vahvistetaan niiden toiminta- ja menestymismahdollisuuksia sekä riskienhallintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Maatilayrityksille AgriHubi tarjoaa foorumin, jossa on mahdollista vaikuttaa ja osallistua alan koulutuksen uudistamiseen, tutkimuksen suuntaamiseen ja neuvontapalveluiden kehittämiseen. Verkostossa yrityksiä pääsee osallistumaan pilottihankkeisiin. Luke koordinoi verkoston rakentamista ja toimintaa. Verkoston toiminta käynnistyi vuoden 2021 alussa. Verkoston toiminnan käynnistämiseen on saatu rahoitusta maa- ja metsätalousministeriöstä.

Toteuttajat

Yhteistyöverkosto Luonnonvarakeskus, koulutus, neuvonta, yritykset, sidosryhmät

Yhteyshenkilö

Pasi Rikkonen, johtava tutkija, Luonnonvarakeskus, pasi.rikkonen@luke.fi, puh. +358 29 5326 480

Toteutusaika

1.1.2021-31.12.2024

Rahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriö

Budjetti

400 000 €

Raportit ja julkaisut

https://projects.luke.fi/agrihubi/

Teema

Osaaminen, Uudet toimintamallit

Asiasanat

maatilat, liiketoiminta, kannattavuustutkimus, verkostoituminen, neuvonta, koulutus

Hankkeen sivulle