Oivallista ruokaa

Oivallista ruokaa -hankkeessa tavoitteena on tuottaa tietoa, kuinka parannetaan ruuan ravitsemuksellisen laadun valvontaa ja ohjausta. Hankkeessa kartoitetaan, mitä käytännön toimenpiteitä tarvitaan elintarvikevalvonnan laajentamiseksi ravitsemuksellisen turvallisuuden ja elintarvikejätteen seurantaan.

TOIMENPITEET

Hanke tarkastelee monesta eri näkökulmasta ruuan ravitsemuksellisia riskejä sekä elintarvikejätteen ja -hävikin hallintaa. Yhteistyössä valvontaviranomaisten sekä ruuantarjoilupaikkojen kanssa toteutetaan pilotointeja eri kohteissa. Hankkeen aikana kerätään aktiivisesti kommentteja ja ehdotuksia ympäristöterveyden asiantuntijoilta, valvontaviranomaisilta ja ruuantarjoilupaikkojen toimijoilta.

TULOKSET

Hankkeen lopputuotoksena on ehdotus, miten ja mitä ruoan ravitsemuksellisia riskejä voidaan elintarvikevalvonnan ja -neuvonnan avulla torjua ja ehdotus miten elintarvikejätteen seurantaan ja -hävikin vähentämiseen voidaan ohjata.

Toteuttajat

Hallinnoija: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen Yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilö

Jenni Palosaari, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, TKI-asiantuntija, p. 050 571 1336, jenni.palosaari(a)xamk.fi

Toteutusaika

01.12.2020 - 31.12.2022

Rahoittaja

Ruokavirasto Maa- ja metsätalousministeriön Ruokaketjun toiminnan edistämisen rahastosta

Budjetti

315 101 € , Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 77 100 €

Raportit ja julkaisut

Ravitsemukselliset riskit ravitsemispalveluissa – Theseus

Elintarvikejätteen seuranta ja ruokahävikin hallinta ravitsemispalveluissa – Theseus

Teema

Ruokaviestintä ja ruokakasvatus

Asiasanat

Kestävyys, Laatu, Viestintä

Hankkeen sivulle