Evidence-based support for transition to agroecological weed management in diverse farming systems and European regions (CONSERWA)

Kestäville rikkakasvien hallintastrategioille on lisääntyvässä määrin kysyntää EU:ssa. Agroekologia tarjoaa ainutlaatuisen lähestymistavan ja pyrkii muuttamaan elintarvike- ja maatalousjärjestelmiä tarjoamalla pitkän aikavälin ratkaisuja. Vaikka agroekologisia käytäntöjä jo sovelletaan rikkakasvien hallinnassa, on niiden laajamittaisessa hyödyntämisessä vielä parannettavaa. Lisäksi yksinkertaistenkin agroekologisten käytäntöjen hyödyntäminen on vielä rajallista. Soveltamisen esteinä ovat mm. riittämätön poliittinen ohjaus, markkinamekanismien puute ja yhteiskunnallisen tuen niukkuus, jolla voidaan vaikuttaa viljelijöiden päätöksentekoon. Rikkakasveja on myös haastavampi hallita torjunta-aineilla samalla, kun pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja torjumaan ilmastonmuutosta.

 

CONSERWA vastaa edellä mainittuihin haasteisiin kokoamalla yhteen agroekologisia viljelykäytäntöjä sekä tutkimalla niiden optimaalisia yhdistelmiä ja siirrettävyyttä mukaan lukien soveltuvuus ilmastonmuutosskenaarioissa. Hanke tukee tunnistettujen käytäntöjen yhdistelemistä sekä niiden suorituskyvyn ja vaikutusten mittaamista uusilla työkaluilla. Hanke tukee myös agroekologisiin viljelykäytäntöihin ja rikkakasvien torjuntaan liittyvää tiedonhallintaa ja sidosryhmien välistä viestintää. Lisäksi tutkitaan viljelijöiden päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä yhdessä arvoketjun kanssa. Keskeisessä asemassa ovat tapaustutkimusmaatilat, jotka kattavat Euroopan keskeiset luonnonmaantieteelliset ja ilmastoalueet sekä laajan valikoiman viljelykasveja ja viljelyjärjestelmiä. CONSERWA keskittyy myös viljelijöiden koulutukseen ja päätöksentekoon sekä tuottaa politiikkasuosituksia.

Toteuttajat

toteuttajaorganisaatioita 26 kahdestatoista eri Euroopan maasta

Yhteyshenkilö

vanhempi tutkija Toni Ryynänen, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, toni.ryynanen@helsinki.fi, 050 3119 398

Toteutusaika

1.5.2023-30.4.2027

Rahoittaja

Horizon Europé RIA (EU-suora)

Budjetti

Kokonaisbudjetti 4 996 847 euroa, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin osuus 411 410 euroa

Teema

Uudet toimintamallit

Asiasanat

agroekologia, rikkakasvien torjunta

Hankkeen sivulle