Vastuullisuudesta kasvua ja kannattavuutta

Hankkeessa luodaan vuoropuhelua eteläsavolaisen elintarvikeketjun sisälle keskustelutilaisuuksilla, verkostotapaamisilla ja työpajoilla. Näissä kokoontumisissa muodostuu maakuntamme ruokaketjun yhtenäinen näkemys vastuullisuudesta, sen kehittämistavoitteista ja yhteisestä kuluttajalle suunnattavasta selkeästä ja ymmärrettävästä viestinnästä.

Hankkeessa mukana oleva maatila tai maaseutuyritys saa konkreettisen tiedon missä vaiheessa oman tilan/yrityksen vastuullisuustyö on sen viidellä eri osa-alueella: ympäristö, eläinten hyvinvointi, tuoteturvallisuus, työntekijöiden hyvinvointi, ravitsemus, paikallisuus ja talous. Yhdessä hankkeen asiantuntijoiden kanssa määritetään omien vastuullisten toimintatapojen tavoitetasot ja arjessa toteutettavat kehittämistoimenpiteet.

Hankkeen tavoitteena on saada osallistujille ja koko elintarvikeketjuun uutta osaamista, tietoa, yhteisiä tavoitteita, yrityskohtaisia mittareita, uusia toimintamalleja ja yhteisiä viestejä vaikuttavuuden konkretisoimiseksi ja kilpailukyvyn rakentamiseksi.

Toteuttajat

ProAgria Etelä-Savo ry, ProAgria Keskusten Liitto ry

Yhteyshenkilö

Sari Heltelä, sari.heltela (at) proagria.fi

Toteutusaika

1.11.2020 – 31.5.2023

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon kunnat

Budjetti

267 833 euroa, josta ProAgria Etelä-Savon osuus 171 600 euroa

Teema

Osaaminen, Ruokaviestintä ja ruokakasvatus, Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta, Muutosjoustavuus ja vastuullisuus

Asiasanat

Eläinten hyvinvointi, Ympäristö, Energiatehokkuuss, Henkilöstö ja hyvinvointi, Johtaminen, Kannattavuus, Kilpailukyky, Talous, Elintarvike, Tuotanto

Hankkeen sivulle