Uudistuva maatalous, ruokaturva ja resilienssi

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillitseminen kytkeytyvät vahvasti siihen, millä tavalla ruuantuotanto ja elintarvikeketjut organisoidaan tulevaisuudessa. Tämän tutkimuksen tutkimuskohteena on uudistava maatalous (engl. regenerative agriculture), jonka keskiössä ovat hiilensidontaa, maaperän kuntoa ja monimuotoisuutta edistävät viljelymenetelmät sekä uudet nk. ilmastoviisaaseen työhön kytkeytyvät toimeentulon mallit.

Tutkimushankkeessa perehdytään erityisesti näkymättömään työhön uudistavassa maataloudessa. Näkymättömällä työllä viittaamme hankkeessa sekä ihmisten että ekosysteemien tekemään työhön, joka ei näyttäydy poliittisessa puheessa, markkinoiden hinnoittelussa, virallisissa tilastoissa tai julkisessa puheessa. Uudistavassa maanviljelyssä arjen käytännöt ovat täynnä sellaista näkymätöntä työtä, joka edistää ekosysteemien ja ihmisten hyvinvointia, mutta jonka arvoa on vaikea jäljittää tai mitata.

Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa uudistavan maatalouden kenttää myös laajemmin sekä kuvata alan vallitsevia käytäntöjä ja haasteita.

Toteuttajat

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Yhteyshenkilö

Galina Kallio, tutkijatohtori, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, galina.kallio@helsinki.fi, 050 439 2577

Toteutusaika

1.1.2020 – 31.12.2021

Rahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriö

Budjetti

71 429 euroa

Raportit ja julkaisut

Tietoa ja tutkimusta uudistavasta maataloudesta https://nakymatontyo.fi/johdanto/

 

Teema

Muutosjoustavuus ja vastuullisuus, Uudet toimintamallit

Asiasanat

regeratiivinen maatalous, uudistava maatalous, ruokaturva, resilienssi, Muutosjoustavuus, ruokajärjestelmä