Tietotaitoa ennakoivaan kasvinsuojeluun Etelä-Savon maa- ja puutarhatiloille (ENSKA)

Hankkeen tavoitteena on lisätä eteläsavolaisten viljelijöiden, neuvojien ja kouluttajien tietotaitoa ennakoivasta kasvintuhoojien hallinnasta, minkä avulla voidaan varautua uusiin ja ongelmallisiin kasvintuholaisiin, vähentää niistä aiheutuvia riskejä tuotannolle ja alentaa kasvinsuojeluaineiden käyttötarvetta. Hanke vastaa alueen viljelijöiden ja neuvojien tietotarpeisiin ennakoivasta kasvinsuojelusta erityisesti avomaavihannesten ja öljykasvien viljelyssä. Hankkeessa kootaan ajantasaista tutkimustietoa ja tuotetaan tietomateriaaleja tuhoeläinten havainnointi- ja seurantamenetelmistä (ml. digitaaliset menetelmät) sekä ongelmallisimpien tuhoeläinten ja niiden luontaisten vihollisten tunnistamisesta ja biologiasta.

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus

Yhteyshenkilö

Sari Himanen, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

Toteutusaika

1.1.2023-31.12.2024

Rahoittaja

Etelä-Savon ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 (siirtymäkausi 2021-2022)

Budjetti

149 315 €

Teema

Muutosjoustavuus ja vastuullisuus

Asiasanat