Porkkanakempin ja porkkanan varastotautien hallinta uusilla biologisilla menetelmillä – Bioporkkana

Vihannesviljelyn kasvinsuojeluun kaivataan kipeästi uusia vaihtoehtoisia menetelmiä. Etenkin porkkanan tuotannossa porkkanakempin hallinta nykyisillä ja entisestään vähenevillä torjunta-aineilla on suurissa vaikeuksissa ja satotappiot ovat suuria. Myös porkkanan varastotautien torjuntaan tarvitaan uusia ratkaisuja, jotta suuri laatuvaihtelu eri lohkojen sadossa saadaan hallintaan. Tämän hankkeen tavoitteina on löytää uusia biologisia menetelmiä porkkanakempin torjuntaan, vaihtoehtoina terpeenien hyödyntäminen karkotteena tai petohyönteisten tai -punkkien käyttö torjuntaeliöinä, tutkia maan mikrobiyhteisöjen ja varastotautien vuorovaikutuksia ja kehittää uusia menetelmiä varastotautien hallintaan muokkaamalla maan mikrobiyhteisöjä viljelytoimilla. Hanke tuottaa sekä uutta tieteellistä tietoa että suosituksia viljelymenetelmien kehittämiseen. Tulokset lisäävät viljelyn kestävyyttä ja taloudellista kannattavuutta.

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto

Yhteyshenkilö

Pirjo Kivijärvi, tutkija, Luonnonvarakeskus, pirjo.kivijarvi@luke.fi, puh. +358 40 828 8254

Toteutusaika

1.3.2020-30.9.2023

Rahoittaja

Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera

Budjetti

301 190 €

Raportit ja julkaisut

https://www.luke.fi/projektit/bioporkkana/

Teema

Osaaminen, Muutosjoustavuus ja vastuullisuus

Asiasanat

maamikrobit, porkknan, biologinen torjunta, porkkanakemppi

Hankkeen sivulle