Luonnoneväistä Elinvoimaa Etelä-Savoon

Kohderyhmä

Etelä-Savon elintarviketuotannon koko ketju, jossa tuotteiden jatkojalostus kuivaamalla tuo uusia mahdollisuuksia elinkeinotoimintaan

Tavoitteet

Hankkeen aikana toteutetaan pienimuotoinen tuotantolinja, joka sisältää luonnontuotteiden kuivaamon ja pakkauslinjaston. Toinen osakokonaisuus on oppimisympäristön luominen, jossa pääpaino on luonnontuotteiden kuivaamiseen liittyvällä tietotaidolla ja elintarvikkeiden tuotantoketjun osaamisella.

Toimenpiteet

Luonnoneväistä elinvoimaa / Investointihanke (EAKR)

  • perustetaan Esedun tiloihin pieni elintarvikehuoneisto luonnontuotteiden kuivaamoa varten.
  • investoidaan kuivureihin ja luonnontuotteiden jatkojalostamiseen oleellisesti liittyviin muihin laitteisiin.
  • investoidaan pakkauslinjaan ja lähdetään hakemaan mahdollisimman ekologista pakkaustapaa

Luonnoneväistä elinvoimaa / Oppimisympäristön kehittämishanke (ESR)

  • oppimisympäristökokonaisuuden valmistelu- ja suunnittelutyö
  • osaamisen kehittäminen yhdessä Esedun oppilaitoksen opiskelijoiden ja alueen yritysten (muun muassa alkutuotanto, elintarviketuotanto, ravintola-ala) kanssa.
  • työpajat, joita markkinoidaan hankkeen toimesta kohteena oleville toimialoille ja asiantuntijaorganisaatioille (luonnontuotteiden kuivaaminen ja jatkojalostaminen)
  • kiltakoulumalli ja yhteistyö alueen yritysten ja järjestöjen ja tutkimustoiminnan kanssa
  • toimintojen vakiinnuttaminen, pienimuotoisen kuivauslinjan vuokraaminen ulkopuolisille yrityksille ja asiantuntijaorganisaatioille, yritysten toimiminen yhteistyössä oppimisympäristön kanssa

Toteuttajat

Etelä-Savon Koulutus Oy Esedu

Yhteyshenkilö

Heidi Fagerlund, projektipäällikkö, heidi.fagerlund(at)esedu.fi, p. 040 480 7994

Toteutusaika

1.8.2020-31.7.2022

Rahoittaja

Investointihanke Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Oppimisympäristön kehittämishanke Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Budjetti

602 190

Raportit ja julkaisut

Leevi-tuotekehitystilan esittelyvideo https://youtu.be/Ij1DRgOWxPo

Teema

Osaaminen, Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta

Asiasanat

pakastekuivaus, Jatkojalostus, tuotekehitystila, kuivaaminen

Hankkeen sivulle