BASCIL

BASCIL-hanke auttaa lähiruoantuottajia monipuolistamaan liiketoimintaansa ja tavoittamaan uusia asiakkaita.

KOHDERYHMÄ: Etelä-Savon lähiruoantuottajat, jotka haluavat lisätuloja ruokamatkailusta.

TAUSTA: Hankkeen taustalla on maaseudulla toimivien ruoantuottajien haastava tilanne pandemian jälkeisessä toimintaympäristössä. Lisänsä haastavaan tilanteeseen ovat tuoneet kohonneet tuotantokustannukset ja energian hinnan nousu. Tämä vaikuttaa voimakkaasti maaseutualueiden ruoantuottajien kestävyyskykyyn. Yksi ratkaisu on liiketoiminnan kehittäminen kohti kestävää ruokamatkailua. Monipuolistamalla liiketoimintaa ruokamatkailun saralle, on mahdollista tavoittaa suoraan kuluttajat ja lisätä tuottavuutta lyhentyneen arvoketjun myötä.

TAVOITE: Tuottaa yrityksille käytännönläheisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat lisätulojen saamisen ruokamatkailusta. Lisäksi tavoitteena on lisätä Itämeren alueen maiden tunnettuutta ruokamatkailukohteina sekä tuoda paikallisia ruoantuottajia ja aluetta esille.

TOIMENPITEET: Suunnitellaan ja pilotoidaan ruoantuotannon ja ruokamatkailun yhdistäviä tuotteita ja palvelukokonaisuuksia. Esimerkkejä tuotteista ja palvelukokonaisuuksista, joita hankkeessa voidaan kehittää ja testata: tilavierailut ja muut tapahtumat, tilapuoti, kokkauskurssit, maistelutilaisuudet, pop-up-kahvilat, tuotepaketit jne. Tunnistetaan ja testataan lisäksi uusia tapoja markkinoida kehitettyjä tuotteita.

BASCIL – Innovative Solutions Enhancing Sustainable Culinary Tourism Services Through Diversification In Rural Food Production Sector on kansainvälinen hanke, jossa on mukana 15 partneria kahdeksasta Itämeren alueen maasta. Suomesta mukana ovat Xamk ja Lomalaidun ry. Suomessa pilottialueina ovat Etelä-Savo ja Etelä-Karjala.

Toteuttajat

Hallinnoija Krinova Incubator and Science Park, mukana 15 partneria kahdeksasta Itämeren alueen maasta. Suomesta mukana Lomalaidun ry ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Tiia-Mari Eilola, tiia-mari.eilola(at)xamk.fi, p. +358 50 473 8180

Toteutusaika

01.01.2023 – 31.12.2025

Rahoittaja

Interreg Baltic Sea Region. The support of the European Regional Development Fund (ERDF) is EUR 2 38 394,52 and Norwegian funding EUR 181 018,40.

Budjetti

3 348 779,95 €, Xamkin osuus 201 956 €

Teema

Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta, Uudet toimintamallit

Asiasanat

Ruokamatkailu, suoramyynti, Lähiruoka

Hankkeen sivulle