#nimisuoja2025 – Suomalaisen nimisuojan uudet tuotteet, tekijät ja kuluttajat

Euroopan unionilla on maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimiä suojaava EU:n nimisuojajärjestelmä, jonka puitteissa elintarvikkeiden nimet voidaan suojata alkuperänimityksinä (SAN), maantieteellisinä merkintöinä (SMM) tai aitoina, perinteisinä tuotteina (APT). Järjestelmä on sama kaikissa EU-maissa ja suojaus toimii automaattisesti myös EU:n ulkopuolella kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten kautta. Suojauksen tavoitteena on edistää monipuolista maataloustuotantoa, suojata tuotenimiä väärinkäytöltä ja jäljittelyltä sekä antaa kuluttajille tietoa tuotteen erikoisluonteesta.

EU ylläpitää eAmbrosia-tietokantaa kaikista nimisuojatuotteista. Merkin antamaa lisäarvoa voivat hyödyntää myös monet muut paikalliset toimijat kuin itse tuotetta valmistavat yritykset. Esimerkiksi ravintolat, agroturismi ja kulttuuriaktiviteetit saavat lisäarvoa omaan toimintaansa suosimalla nimisuojatuotteita, sillä nimisuoja lisää tunnettuutta niin Suomessa kuin maailmallakin.

Hankkeella on kaksi päätavoitetta:
1. Tehdä suomalaisia nimisuojatuotteita kuluttajille tunnetuksi.
2. Edistää uusien suomalaisten nimisuojatuotteiden saamista nimisuojajärjestelmään.

Nämä tavoitteet tuodaan selkeästi esille mm. maa- ja metsätalousministeriön kehittämissuunnitelmassa vuosille 2018-2025. Kehittämissuunnitelmassa asetetaan mm. tavoite saada 20 uutta maantieteellistä merkintää rekisteröityä EU-tasolla vuoteen 2025 mennessä. Hankkeen akronyymillä #nimisuoja2025 viestitään tästä tavoitteesta.

Hankkeessa toteutetaan valtakunnallisia tiedottamistoimenpiteitä, jotka on suunnattu kuluttajille, yrittäjille ym. hankkeen eri kohderyhmille. Lisäksi hankkeessa kehitetään yrittäjien osaamista nimisuojatuotteiden hakuprosessien osalta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat
– kuluttajat
– tuottajat ja elintarvikealan yritykset
– elintarvikealan asiantuntijat ja kehittäjät sekä alan viranomaiset Suomessa
– uudet hakijaryhmittymät
– jo olemassa olevien nimisuojatuotteiden taustalla olevat hakijaryhmittymät, tuottajat ja yritykset
– matkailualan yritykset ja matkailijat.

 

Hankkeessa lisättiin kuluttajien tietoisuutta nimisuojatuotteista ja siinä hyödynnettiin muun muassa sosiaalisessa mediassa aiemmassa PROMO-hankkeessa tuotettuja kuva- ja videomateriaaleja. Kuluttajapakkauksia ja ravintolamenuja varten laadittiin merkintöjä ohjeistavat infograafit. Tuotteiden hakemista järjestelmään kuvattiin selitysvideon avulla sekä laadittiin nimisuojasta kertovaa opetusmateriaalia oppilaitoksia varten. Nimisuojamerkkien tunnettuutta selvitettiin kuluttajien keskuudessa keväällä 2022 ja se osoitti merkkien tunnettuuden hienoista kasvua vuodesta 2018.

Keskeinen osa koko hanketta oli uusien tuotteiden saaminen nimisuojajärjestelmään ja hakijaryhmien kokoaminen ja tukeminen hakuprosessissa. Maa- ja kotitalousnaisten aluetoimijoille toteutettiin valtakunnallinen valmennus kattavan asiantuntijaverkoston luomiseksi. EU-tason hyväksymismenettelyn läpäisi syyskuussa suojattuna maantieteellisenä merkintänä (SMM) ”Aito saunapalvikinkku/Äkta basturökt skinka”. Hyväksymistä odottelee SMM-statuksella ”Suonenjoen mansikka” ja kansallinen vastaväitemenettely on käynnissä 19.12.2022 asti nimille ”Savolainen talkkuna” ja ”Savolainen talakkuna”.

Toteuttajat

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti (hallinnoija), Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry ja Turun yliopiston Brahea-keskus

Yhteyshenkilö

Marjo Särkkä, erikoissuunnittelija, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, marjo.sarkka@helsinki.fi, 044 590 6849

Toteutusaika

1.5.2020 – 31.12.2022

Rahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriö

Budjetti

Kokonaisbudjetti 204 324 euroa, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin osuus 105 009 euroa

Raportit ja julkaisut

Hankkeessa tuotettu materiaali löytyy aitojamakuja-verkkosivuilta https://aitojamakuja.fi/nimisuoja/

Artikkeli: Suomalaisia tuotteita EU:n nimisuojajärjestelmään #nimisuoja2025-hankkeen myötävaikutuksella Särkkä, M., julkaisussa: Aitoja makuja. marraskuu 2022 https://aitojamakujalehti.fi/suomalaisia-tuotteita-eun-nimisuojajarjestelmaan-nimisuoja2025-hankkeen-myotavaikutuksella/

 

Teema

Osaaminen

Asiasanat

Elintarvike, Kilpailukyky, EU:n nimisuoja