Arvoketjun kehittämisellä jatkuvuutta hoitokalastuksiin ja ravinteiden poistoon

Poisto- ja hoitokalastukset ovat yleisesti käytössä oleva toimintamalli vesistöjen tilan parantamisessa, joita rahoitetaan erilaisten ympäristöhankkeiden yhteydessä. Yhdeksi poisto- ja hoitokalastusten suurimmiksi haasteiksi koetaan monesti toiminnan jatkumattomuus hankkeiden päättymisen jälkeen.

Arvoketjun kehittämisellä jatkuvuutta hoitokalastuksiin ja ravinteidenpoistoon – hankkeen tarkoituksena on  tukea ja kehittää toimintamallia, joka kannustaa ammattikalastajia ja jalostajia kehittämään perinteisesti poistokalastettavien ja vajaasti hyödynnettyjen lajien arvoketjua kohti kaupallista kalastusta.

Lisäksi hanke tuottaa digitaalisen, käyttäjäystävällisen tiedonsiirtokanavan kalastajalta kuluttajalle, joka todentaa saaliin alkuperää ja kalastusten ekologisia vaikutuksia vesistökohtaisesti.

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilö

Antti Kinnunen, projektipäällikkö, p. 050 476 3894, antti.kinnunen(A)xamk.fi

Toteutusaika

01.08.2020 - 31.10.2022

Rahoittaja

Etelä-Savon Ely-keskus Vesiensuojelun tehostamisohjelma

Budjetti

116 060

Teema

Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta

Avainasiat

Sisävesikalastus

Hankkeen sivulle