Kalastusketjun toiminnanohjauksen kehittäminen

Kalastusketjun toiminnanohjauksen kehittäminen -hankkeen tavoitteena on:

  • Tuottaa tietoa kuljetuslogistisista ratkaisuista.
  • Selvittää isovolyymiseen kalastukseen soveltuvia lajittelulinjoja ja niiden yhteiskäytön mahdollisuuksia.
  • Arvioida kalasaaliiden digitaaliseen kaupankäyntiin tarvittavaa ennakkotietoa, järjestelmää ja jatkokehitystarpeita.

Hankkeen toimenpiteet ovat kalalajittelun ja logistiikan parantaminen. Kalasaaliiden kaupankäyntiin tarvittavan ennakkotiedon ja digitaalisen järjestelmän selvittäminen.

Tuloksena syntyy toimintaehdotuksia ja käsitys lajittelun sekä logististen ratkaisujen reunaehdoista. Tuotetaan tietoa kaupallisen toiminnan kannattavuudesta ja tarvittavista investoinneista.

Hankkeen tulokset tukevat myös kotimaisen kalan kaupankäynnin siirtymistä digitaalisiin järjestelmiin. Hanke ei tuota valmista järjestelmää, mutta kokoaa yhteen toimijoiden tiimin.  Kyseinen tiimi määrittelee järjestelmän käyttötarpeet ja antaa palautetta toiminnallisuudesta sekä käyttökokemuksesta. Hanke sijoittuu Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueelle. Sidosryhmänä ovat itäsuomalaiset kalastajat, kalanjalostajat, kalanostajat- ja tukut sekä logistiikka-alan yritykset.

Yhteyshenkilö

Antti Kinnunen, projektipäällikkö, p. 0504763894, antti.kinnunen(A)xamk.fi

Toteutusaika

01.09.2020 - 31.10.2022

Rahoittaja

Etelä-Savon Ely-keskus -Euroopan aluekehitysrahasto

Budjetti

121 820

Raportit ja julkaisut

Tulokset hankkeen toimenpiteistä hankkeen kotisivulla, ks. Lue lisää -linkistä.

Teema

Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta, Uudet toimintamallit

Asiasanat

Digitalisaatio, Viestintä, Sisävesikalastus

Hankkeen sivulle