Kestävät kasvinsuojeluratkaisut ja monimuotoisuuden edistäminen kasvistuotannossa – KASVIS

Kasvisten kulutuksen odotetaan lisääntyvän, mikä luo laajentumismahdollisuuksia kotimaiselle vihannestuotannolle. Tuotantomenetelmiin kohdistuu kuitenkin muutospaineita kuluttajien ja yhteiskunnan taholta, ja viljelyä on tarpeen kehittää yhä kestävämmäksi. Ilmaston muuttuessa laadukkaiden vihannesten tuotanto edellyttää uudenlaista panostusta myös kasvintuhoojien hallintaan.

Hankkeessa testataan ja kehitetään uusia ratkaisuja ekologiseen kasvinsuojeluun ja viljely-ympäristön monimuotoisuuden lisäämiseen vihannesviljelyssä. Hankkeen tavoitteina on tuottaa viljelijöiden käyttöön uusia tuholaisten tarkkailumenetelmiä ja ennustemalleja torjuntapäätösten tueksi, testata uusia menetelmiä tärkeimpien tuholaisten ja tautien torjuntaan ja lisätä viljely-ympäristön monimuotoisuutta ja viljelyn kestävyyttä edistämällä vihannestuotantoon soveltuvien kumppani- ja kerääjäkasvien käyttöä.

Hankkeessa kehitetään tuholaisten tarkkailu- ja ennustemenetelmiä ja tarkkailutiedon välittämistä. Tila- ja kenttäkokeissa selvitetään kerääjä- ja kumppanikasvien hyötyjä ja riskejä sekä kasvitautien hallintakeinoja. Tutkittua tietoa ja kokemuksia välitetään viljelijöille mm. teemapäivien, pellonpiennarpäivien, videoiden ja ammatillisten julkaisujen kautta.

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus, ProAgria Länsi-Suomi ry ja ProAgria Etelä-Suomi ry.

Yhteyshenkilö

Pirjo Kivijärvi, tutkija, Luonnonvarakeskus, pirjo.kivijari@luke.fi, puh. +358 40 828 8254

Toteutusaika

1.2.2020 31.8.2023

Rahoittaja

EMR-Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020, Apetit Ruoka Oy, Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiö

Budjetti

261 627 €

Raportit ja julkaisut

https://www.slideshare.net/LukeFinland/clipboards/uusia-menetelmia-kasvintuhoojien-tarkkailuun-ja-hallintaan-to-21-1-2021?rftp=success_toast

https://www.slideshare.net/LukeFinland/clipboards/kaalien-tuholaistorjunnan-tehostaminen-kukkivilla-kaistoilla-seka-houkutus-ja-kumppanikasveilla-to-4-2-2021?rftp=success_toast

https://www.slideshare.net/LukeFinland/clipboards/webinaari-18-2-keraajakasvit-vihannes-ja-perunatilojen-viljelykierroissa?rftp=success_toast

https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2021/01/Valikasvit-vihanneskierroissa_esitys-13012021-nettiin-2.pdf

https://www.luke.fi/projektit/kasvis/

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-762-4

 

Teema

Muutosjoustavuus ja vastuullisuus

Asiasanat

vihannestuotanto, kasvinsuojelu, monimuotoisuus

Hankkeen sivulle